V rámci podujatia Týždňa otvoreného vládnutia, ktoré pravidelne organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, sme si pre účastníkov online workshopu pripravili príspevok na tému Open Data publikačné minimum pre samosprávy. Online workshop viedla Erika Kusyová, ktorá sa dlhodobo venuje problematike informatizácie územnej samosprávy a odborným školeniam na tému zverejňovania informácií na weboch miest a obcí.

Téma povinného zverejňovania informácií organizáciami verejnej správy je zdanlivo “stará” ale zároveň stále aktuálna.  Právnych noriem, ktoré ustanovujú povinnosť zverejňovať informácie je desiatky, ak nie stovky. Tieto normy však nie sú spísané v jednom dokumente. Možno aj preto často dochádza k tomu, že niektoré dáta jednoducho nie sú zverejňované alebo nie sú dodržiavané platné štandardy zverejňovania.

Aj z tohto dôvodu sme skoncipovali návrh Open Data publikačného minima, ktoré aj v zmysle existujúcej legislatívy odporúča minimálny zoznam datasetov miest a obcí, ktoré by mali byť sprístupňované aj vo formáte otvorených dát. Cieľom Open Data Publikačného minima je hovoriť o zverejňovaní ako takom a pripomínať pozitíva zverejňovania dát ako strojovo spracovateľných datasetov.

V rámci online workshopu sme predstavili normy, ktoré samospráve ukladajú povinnosť zverejňovať (informácie, dáta, dokumenty). Zamerali sme sa na to, kde všade musia byť informácie zverejňované a ako tieto informácie zverejňovať. Pozreli sme si reálne webové sídla obcí aby sme si priblížili aktuálnu prax vo zverejňovaní. Keďže sa zaoberáme aj praktickým použitím zverejnených dát, predstavili sme aj konkrétne aplikácie, ktoré sme vytvorili nad existujúcimi otvorenými dátami našich miest a obcí. Aplikácie, ktoré rezonujú tak vo verejnosti, ako aj vo verejnom sektore sú Mapa vizuálneho smogu, či Aplikácia k udeleným dotáciám.  Tieto aplikácie oslovili hlavne svojou výpovednejšou, zrozumiteľnosťou, prehľadnosťou. V neposlednom rade sme detailne predstavili zoznam datasetov publikačného minima.

Prezentáciou sme chceli upozorniť na významný prínos zverejňovania dát vo formáte open data. Dáta zverejnené ako dataset, a to v súlade s GDPR, nielenže zvyšujú transparentnosť samosprávy, ale aj uľahčujú zapojenie verejnosti a tak podporujú otvorené vládnutie.

Tohto roku boli všetky workshopy Týždňa otvoreného vládnutia online. Prezentáciu na tému Open Data Publikačného minima si viete pozrieť na tomto mieste.