Úvod

Aplikácia Dětská hřiště v Praze funguje ako interaktívna mapa detských ihrísk v Prahe vďaka ktorej je možné získať cenné informácie o ihriskách pre deti. Zatiaľ čo typické open data aplikácie sú postavené nad zverejnenými open datami – aplikácia Dětská hřiště v Praze open data  vyexportovala . Autori aplikácie získavali dáta na základe oslovovania pražských mestských častí  a terénneho prieskumu.

Vznik aplikácie

Autori aplikácie po konzultácii s úradmi všetkých pražských mestských častí (ktorých je až 57) vytipovali detské ihriská a každé aspoň dvakrát navštívili, aby ho spoznali a aby spoznali aj jeho okolie. Zamerali sa pritom na atrakcie, ktoré sa na ihriskách nachádzajú, ale aj na ďalšie praktické informácie, napríklad či je ihrisko oplotené alebo či sa na noc zamyká. Ako uvádzajú autori, ich cieľom nebolo popísať všetky ihriská, ale iba tie, ktoré si netreba nechať ujsť. V aplikácii momentálne nájdete 95 detských ihrísk a k nim aj detailný popis.

Aplikácia vznikala okolo roku 2014. Momentálne sa na aktualizácii údajov podieľa niekoľko študentov z Malostranského gymnázia, čo je pekný príklad komunitnej spolupráce.

Ako aplikácia funguje

Ihriská sú veľmi podrobne popísané. Každé je identifikované číslom a názvom, obsahuje popis, informácie o sociálnom zariadení, občerstvení, o doprave a galériu fotografií. V popise sú samozrejme uvedené druhy preliezok a atrakcií. Ikony v hornej časti obsahujú informáciu, či je napríklad na ihrisku voda, WC, fitness prvky alebo či má ihrisko správcu.

 

Zdroj: Náhľad z aplikácie http://www.hristepraha.cz/

 

Okrem detských ihrísk aplikácia obsahuje aj mapu aktivít pre deti – rodinné kluby, domy detí a mládeže, prípadne múzeá pre deti. Aplikácia poskytuje základné informácie o dostupných aktivitách v týchto strediskách, kontaktné údaje, dobu, prípadne galériu fotografií. Aplikácia obsahuje aj užívateľské fórum, ktoré slúži hlavne pri nahlasovaní chýb aplikácie.

Aplikácia je užitočnou pomôckou pre všetkých rodičov, starých rodičov, ktorí berú svoje ratolesti po potulkách mestom a chcú vybrať také ihrisko, ktoré nie len vyhovuje ich kritériám ale ponúka aj ďalšie aktivity v okolí.

Ocenenie

Táto aplikácia získala roku 2014 druhé miesto v súťaži Společně otevíráme data, avšak v tomto prípade nejde o typické využitie otvorených údajov. Ako sme spomínali, je to práve aplikácia, ktorá vygenerovala otvorené dáta. Dataset detských ihrísk v Prahe sa dá stiahnuť na pražskom open data portáli.

Na Slovensku takúto aplikáciu zatiaľ nemáme. Rodičia, starí rodičia sa musia spoľahnúť pri výbere toho správneho detského ihriska na svoje skúsenosti, či odporúčania okolia.

Chýbajúce dáta v našich mestách môže vyriešiť passportizácia

Dobrou správou je, že v našich mestách a obciach momentálne prebieha tzv. passportizácia rôznych objektov v meste – zeleň, dreviny, inžinierske siete(rozvody vodovodu, kanalizácie, plynu, elektrického vedenia, telekomunikačného vedenia, rozvody teplovodov,  dopravné značky, miestne komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie, parkoviská a i.

To znamená, že prebieha v meste zber údajov kde sa jednotlivé objekty nachádzajú, lokalizujú sa a popisuje sa aj ich stav. Tieto údaje sú vizualizované v geoinformačných systémov miest a obcí a majú primárne slúžiť ako znalostná báza pre prijímanie rozhodnutí mesta.

Ak by boli tieto dáta sprístupnené aj verejnosti vo forme open data, mohlo by nad dátami vzniknúť mnoho inovatívnych riešení.