Projekt Najdispoj si kladie za cieľ:

 • vytvoriť moderný open source vyhľadávač spojov, pokrývajúci celé územie SR a ČR, s použitím otvorených zdrojov dát všetkého druhu,
 • zlepšiť prístupnosť a zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy,
 • presadzovať použitie open source softvéru a otvorených dát vo verejnej sfére.

Funkcie

Hlavnou funkciou portálu je vyhľadávanie spojov verejnej dopravy z bodu A do bodu B a vizualizovanie cesty na mape. Začiatok a cieľ cesty je tiež možné určiť podľa polohy zariadenia alebo  kliknutím na mapu. Je možné vyhľadávať spoje z/do konkrétnej adresy v kombinácii rôznych dopravných módov (napr. peši, MHD, autobusová medzimestská doprava, železničná doprava). Používateľ si môže zadať dátum a času odchodu alebo príchodu. Z dostupných nastavení si používateľ môže navoliť menej prestupov alebo krátke trvanie, maximálnu pešiu vzdialenosť (užitočné najmä pre osoby s obmedzeným pohybom) a rýchlosť chôdze. Portál si pamätá posledných niekoľko vyhľadávaní používateľa a ponúkne mu ich na opätovné vyhľadanie. Zo zahraničných jazykov je portál dostupný v angličtine.

Vyhľadanie spoja

Portál tiež zobrazuje polohu vozidiel MHD Bratislava, čo sa hodí najmä v čase dopravnej špičky alebo v prípade mimoriadností, ktoré môžu ovplyvniť presnosť príchodu očakávaného spoja.

Poloha vozidiel MHD Bratislava

Používatelia

Potenciálnymi používateľmi portálu sú najmä cestujúca verejnosť, ale aj dopravní analytici. Najväčšou výhodou portálu je vizualizácia na mape, prehľadnosť a zobrazenie bez reklamy.

Zdrojové údaje

Geografické dáta: OpenStreetMap

Dopravné dáta:

 • Dopravný podnik Bratislava, a.s. (cestovné poriadky + dynamické dáta)
 • Arriva Mobility Solutions, s.r.o. (prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji)
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Leo Express Global a.s.
 • Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
 • IDS JMK (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje)

Na adrese https://ns.jr.ggu.cz/ je v prevádzke neoficiálna inštancia, ktorá obsahuje primárne české zdroje dát:

 • Pražská integrovaná doprava
 • Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.
 • IDS JMK (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje)
 • Dopravní podnik města Olomouce a.s.

Spracovanie dát

Vyhľadávač vyžaduje pre svoje fungovanie dopravné dáta vo formáte GTFS. Tieto dáta sú od poskytovateľov sťahované pravidelne každý deň v noci. Následne sa na nich vykonajú drobné úpravy, aby boli spracovateľné vyhľadávačom. Geografické dáta z OpenStreetMap sú využívané v našepkávači štartu a cieľa, pri výpočte presných peších presunov a na odhad konkrétnych trás vozidiel medzi zastávkami po cestách/železniciach. Z geografických a dopravných dát sa zostavuje orientovaný graf, v ktorom je možné na základe požiadaviek vyhľadávať dopravné spoje.

Problémy pri spracovaní dát

Hlavným problémom je určenie časovej platnosti dát – táto informácia nie je vždy explicitne uvedená a je nutné ju dedukovať. Táto informácia je dôležitá predovšetkým v situácii, keď už existuje novšia sada dát, ktorá ale neobsahuje dnešné cestovné poriadky. V prípade predčasnej aktualizácie by sme prišli o možnosť vyhľadávať dnešné spoje. Zároveň ak sa jedná o mimoriadne cestovné poriadky (napr. v období Vianoc), ich platnosť je krátkodobá a nie je možné vyhľadávať spoj niekoľko dní v budúcnosti. Politika zlučovania dát s rôznymi časovými platnosťami nie je jasne daná a líši sa medzi dopravcami.

Prístup k verejne dostupným dátam má taktiež priestor na zlepšenie. V lepšom prípade sú umiestnené na portáli otvorených dát (národnom, krajskom, mestskom), v horšom napr. na Google Drive. Pre použitie dopravných dát vo vyhľadávači spojov je kľúčové, aby boli prístupné spôsobom, ktorý je automatizovateľný a spoľahlivý.

Samotné GTFS dáta nie sú úplne jednotné (napr. poradím stĺpcov v CSV súboroch) a nie každý nástroj s nimi dokáže pracovať bez predspracovania. Niekedy sa jedná o problém konkrétneho nástroja, inokedy je chyba v správnosti GTFS dát.

Autorom portálu je Stanislav Cingel, kontaktný e-mail: stanislav@cingel.sk.

Lukáš Jankovič, Stanislav Cingel