Pozrite si videozáznam prednášky Mariany Hurnej, IT odborníčky z mesta Prešov, ktorá hovorí o tom ako vyzerá proces zverejňovania open data v meste, aké datasety majú zverejnené a čo podniká mesto aby zapojilo do spracovávania dát aj širšiu komunitu vývojárov.

Prezentácia bola súčasťou podujatia Mestá a Open Data v Košiciach, ktoré realizovalo naše občianske združenie Alvaria v termíne 21.-22. septembra 2020.

“Niekto si povie, 9 rokov trápenia, možno ohovárania, prečo to robím, prečo nejdem do komercie za 3 násobný plat.  Jsi osobne myslím, že tože som informatikom na meste je mojím poslaním. To čo sa stalo Jánovi a Martinke ma v tom ešte utvrdilo. Tým poslaním je nebáť sa zverejňovať veci, stáť si za tým, lebo ak to nebudeme robiť každý za svoju časť, potom sa stávame súčasťou korupcie, ktorá nám ničí životy. . .”

Mesto Prešov je dlhodobo považované za priekopníka v oblasti zverejňovania open data na Slovensku. V roku 2017 získalo Cenu Itapa za vybudovanie Katalógu otvorených geopriestorových dát mesta. Za úspechom mesta stojí aj Mariana Hurná, IT odborníčka, ktorá popri iných povinnostiach na meste zabezpečuje aj zverejňovanie otvorených dát.

Mesto Prešov začalo zverejňovať údaje o zmluvách, objednávkach faktúrach v roku 2011. V tomto roku vstúpila do platnosti povinnosť pre mestá, obce a VÚC, ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňovať uzavreté zmluvy na svojej web stránke.  Prvý rok mesto zverejňovalo manuálne oskenované dokumenty. Náhodou bolo na skeneri zapnutá  funkcia OCR, ktorá umožňuje prevod obrazu tlačených alebo písaných znakov do textovej, editovateľnej formy. Mesto bolo pochválené v celoštátnych novinách. Mesto sa následne začalo sústreďovať na zhromažďovanie dát v backoffice, pričom každý rok zverejnilo aspoň jeden ucelený dataset

Na základe podnetov od komunity, postupne zvyšovali kvalitu zverejnených datasetov:  

  • Pre každý dataset začali uvádzať licencie – aby bolo jasné ako je možné s dátami pracovať 
  • Zverejnili geodáta a vytvorili GeoOpen data katalóg s mnohými témami (online poloha vozidiel MHD, územia ohrozené povodňami, obvody mestskej polície a i.) 
  • Zverejnili údaje aj vo formáte JSON, ktorý je obľúbený medzi programátormi.  

Mesto využíva systém Corageo – výhodou riešenia je že sú procesy automatizované tzn. nepotrebuje človeka, ktorý bude dataset vytvárať, spravovať zabezpečovať aktualizáciu. Systém to robí automatizovane, keďže zamestnanci úradu používajú jeho ďalšie moduly v rámci bežnej agendy.  

Hoci open data zverejňuje niekoľko miest na Slovensku, Prešov narozdiel od iných miest aj pracuje s komunitou. Do dnešného dňa zorganizovalo mesto 2 väčšie hackathony vďaka ktorých sa podarilovytvoriť alebo dotiahnuť vývoj niekoľkých open data aplikácií, ktoré fungujú dodnes (napr. Oznamypresov.sk, MHD Prešov, Kampo.sk):  

  • 1. Šarišský hackathon – Prvý veľký slovenský hackathon, spolupráca s Prešovským samosprávnym krajom. Zúčastnilo sa ho približne 40-45 ľudí, pričom prišli aj ľudia mimo Prešova. Pre kvalitu hackathonu bolo dôležité mať dobrých mentorov a dobrých sponzorov.  
  • 2. Šarišský hackathon – Mal vyššiu úroveň –  participanti museli odovzdať zdrojový kód svojich projektov pre kontrolu, či mohol vzniknúť behom podujatia. 

Mariana Hurná formulovala na prednáške aj niekoľko odporúčaní pre ostatné mestá ako začať so zverejňovaním otvorených dát:  

  • Vybrať si 1-2 veci, ktoré sa dajú publikovať čím skôr
  • Vychádzajte z údajov, ktoré už existujú 
  • Zverejňujte a vylepšujte kvalitu dát priebežne na základe spätnej väzby. Datasety nemusia byť dokonalé v čase prvotného zverejnenia. (Postupná iterácia). 
  • Opierajte sa o svoje kompetencie –  zverejňujte tie údaje, ktoré zhromažďujete kvôli agende, ktorú zabezpečujete. 

To aké ďalšie benefity prinieslo zverejňovanie open data priamo mestu, sa dozviete z videa.