Pozrite si prednášku Pavla Škápika a Dominiky Homolovej z magistrátu Bratislava, ktorí hovoria o tom, ako spustili portál Open Data Bratislava.

Prednáška bola súčasťou workshopov “Otvorené dáta v mestách a krajoch – Nitra”, ktoré realizovalo občianske združenie Alvaria online v mesiacoch február – marec 2021.

Magistrát Bratislava spustil v septembri 2019 open data portál, ktorý slúži ako centrálne miesto pre obyvateľov, kde nájdu datasety Bratislavy a o Bratislave. Približne rok po spustení portálu si primátor Bratislavy, Matúš Vallo, a šéf odboru dátovej politiky, Pavol Škápik, prevzali cenu ITAPA 2020 za najlepší projekt digitalizácie spoločnosti.

“Samosprávam poskytujeme možnosť s nami spolupracovať. Dáta a zdrojové kódy portálu sú zverejnené. Poďte do toho a za tri mesiace by ste mohli byť tam kde my. “

Projekt Open Data Bratislava nevznikol zo dňa na deň. Pred spustením portálu bolo potrebné zrealizovať niekoľko dôležitých a systematických krokov:

  • Navrhnúť a prijať Smernicu Magistrátu Hlavného mesta SR o dátovej politike – Smernica nastavila pravidlá kde a ako sa budú ukladať dáta a ako sa budú obstarávať dáta nové. Nastavenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi, pravidiel obstarávania a licenčných podmienok sú extrémne dôležité z hľadiska ďalšieho vývoja portálu.
  • Plánovanie a tvorba dizajnu portálu – Magistrát zvažoval využiť infraštruktúru národného portálu otvorených dát – data.gov.sk, či open source riešenie CKAN, ktoré používa množstvo miest a štátov po celom svete. Nakoniec sa magistrát rozhodol pre vývoj vlastné riešenie. Programovanie portálu v rámci interných kapacít trvalo približne 5 týždňov.
  • Zisťovanie množstva a kvality dát na Magistráte
  • Sťahovanie, úprava a príprava datasetov z Magistrátu a tretích strán
  • Nahrávanie datasetov na portál

Magistrát sa neuspokojil s Alfa verziou portálu a neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Niekoľko mesiacov po spustení implementoval do portálu nástroj Microsoft Power BI, ktorý umožňuje pár klikmi  vizualizovať datasety priamo vo webovom prehliadači a tým dáta priblížiť používateľom. Portál zároveň prepojili na mapy.bratislava.sk a zverejnili zdrojové kódy portálu pod verejnou licenciou EUPL (Europen Public Licence). Uplatnenie licencie EUPL umožňuje “vziať” zdrojové kódy,  implementovať  u seba a rozbehať portál v podmienkach ktorejkoľvej samosprávy.  Postupne boli sprístupnené dáta z OpenWifi Bratislava, preložený portál do angličtiny, rozšírené filtrovanie a vyhľadávanie, vytvorili prístup pre nahrávanie dát mestským častiam.

Vypočujte si celú prednášku Pavla Škápika a Dominiky Homolovej. Dozviete sa o aké datasety mala verejnosť najväčší záujem, aké datasety plánuje magistrát zverejniť a ako zapracováva spätnú väzbu od svojich užívateľov. A mnoho iných užitočných informácií.