Pozrite si video z prednášky JUDr. Pavel Nechala, PhD. , advokáta, ktorý hovorí o tom, ako zverejňovať otvorené dáta v súlade so zásadami GDPR.

Prednáška bola súčasťou podujatia Mestá a Open Data v Trenčíne, ktoré organizovalo naše občianske združenie v spolupráci s Mestom Trenčín v termíne 9. – 10. septembra 2020. 

Slovo “GDPR” sa stalo strašiakom pre mnohé subjekty verejného, štátneho ale aj súkromného sektora kvôli vysokým sankciám za nezákonné spracovanie osobných údajov. Cieľom Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)  však nie je ukončenie spracovávania osobných údajov, ani stopnúť vývoj inovácií.  Cieľom GDPR je podporovať voj inovácií prostredníctvom garantovania hraníc a limitov, ktoré je pri tomto vývoji potrebné zachovávať –  tak aby neboli dotknuté práva dotknutých osôb na ochranu osobných údajov. 

Ak sme  na Slovensku mohli čítať od rôznych predstaviteľov štátu, že GDPR ukončuje isté činnostivyužívanie databáz a zverejňovania údajov, tak to nie je pravda. Otvorené dáta sú jedným prvkov transparentnosti a zodpovednej správy vecí verejných. Je potrebné využívať tieto technológie a inovácie tak, aby boli využívané v súlade správnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov.  

Aký je vzťah medzi otvorenými dátami a osobnými údajmi?

Mnohé zverejňované datasety na lokálnej úrovni osobné údaje neobsahujú, ale môžu. Vtedy je povinnosťou miest, obcí a iných subjektov, ktoré datasety zverejňujú, zabezpečiť aby boli datasety spracovávané v súlade so zákonnými požiadavkami v zmysle GDPR a Zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (podľa toho o aké spracovanie ide).

Na to aby sme mohli spracovávať osobné údaje  v súlade s GDPR, musíme dodržiavať nasledujúce zásady:

  • Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť
  • Obmedzenie účelu
  • Minimalizácia údajov
  • Správnosť
  • Minimalizácia uchovávania
  • Integrita a dôvernosť
  • Zodpovednosť 

Čo  presne to znamená v praxi? Pozrite si celú prednášku JUDr. Pavla Nechalu, PhD.  a dozviete sa viac.