Pozrite si prednášku Lukáša Jankoviča o aplikácii Programový rozpočet, o tom aké datasety slúžili ako podklad, aké komplikácie vznikli pri spracovaní dát a pre koho je aplikácia určená.

Aplikácia Programový rozpočet vznikla na základe datasetov miest Prešov a Trnava. Zo slovenských samospráv zverejňuje tieto dáta ešte Žilina a Pezinok. Levice, Malacky a Nitra majú dáta zverejnené v egov systéme CoraGeo, nemajú ich však sprístupnené ako otvorené dáta a preto sú ťažšie použiteľné (neobsahujú licenciu).

Samosprávy zverejňujú rozpočet z hľadiska:

  • programovej klasifikácie
  • funkčnej klasifikácie
  • ekonomickej klasifikácie.

Všetky klasifikácie sú rôznym pohľadom na tie isté čísla – teda príjmy a výdavky rozpočtu.

Programový rozpočet je pre bežného občana, pre ktorého je táto aplikácia určená najlepšie pochopiteľný, keďže sú údaje roztriedené podľa programov a podprogramov – napríklad zdravotníctvo, školstvo, verejné osvetlenie, atď. Aplikácia je zameraná viac na výdavky ako na príjmy, keďže výdavky sú to, čo najviac zaujíma bežného občana.

Pri všetkých položkách je uvedená plánovaná suma (rozpočet), upravená suma (úprava rozpočtu po tom ako sa napríklad niektoré položky ukážu ako vyššie alebo nižšie) a skutočné čerpanie.

Kvalita údajov programových rozpočtov je pomerne dobrá. Na problém sme narazili len pri Prešove, kde sa zmenili názvy programov, rozpočet taktiež neobsahuje mestské firmy ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu.

Pohľady v aplikácii:

  • Základné informácie – informácie o tom aké príjmy a výdavky sú súčasťou rozpočtov, schvaľovanie rozpočtu
  • Príjmy a výdavky – obsahuje podľa rokov rozdelené príjmy a výdavky, prebytok (schodok). Dáta sú dostupné pre rozpočet, upravený rozpočet a skutočné čerpanie. Používateľ môže vybrať roky o ktoré sa zaujíma.
  • Programy – prehľad čerpania počas celého časového obdobia, dá sa tu dobre rozlíšiť ktoré programy sú “najdrahšie” a ktoré majú menšie alokované sumy a ako sa tieto programy menia v čase. Používateľ môže tiež vybrať programy  a podprogramy o ktoré sa zaujíma.
  • Najdrahšie projekty – najdrahšie projekty v rámci programov, dajú sa zobraziť len kapitálové alebo všetky výdavky. Používateľ môže vybrať programy o ktoré sa zaujíma.
  • Výdavky programov – detailný rozpis výdavkov programov vo forme tabuľky, používateľ môže vybrať programy a podprogramy o ktoré sa zaujíma a kapitálové alebo všetky výdavky.