Pozrite si prezentáciu Jany Červenákovej, výkonnej viceprezidentky Únie miest Slovenska a Tomáša Grosshappela z Banskobystrického samosprávneho kraja o portáli k zaočkovanosti podľa mesta/obce. Dozviete sa ako portál vznikol, na čo slúži a aké boli na neho reakcie.

O vzniku portálu a odozva naň (Jana Červenáková)

Portál vznikol ako iniciatíva Únie miest Slovenska na stretnutí Open Data Siete. Základ – dashboard vytvoril Banskobystrický samosprávny kraj (Tomáš Grosshappel). Keďže Únia miest Slovenska je členom Ústredného krízového štábu, vďaka tomu má na týždňovej báze prístup k údajom o zaočkovanosti miest a obcí z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Portál sa stal veľmi dobrým informačným zdrojom pre samosprávu, novinárov ale aj samotných obyvateľov miest a obcí. Priemerná denná návštevnosť je medzi 1000-2000 zobrazení. Projekt dostal ocenenie aj zo samosprávy.

Momentálne je v procese tvorba prehľadu týždennej pozitivity na COVID-19 podľa miest a obcí (podľa miesta trvalého bydliska). Ministerstvo zdravotníctva SR sa snaží momentálne vytvoriť takýto dátový súbor.

Funkčnosť portálu (Tomáš Grosshappel)

Základným údajom je počet zaočkovaných, prerátaný na počet obyvateľov podľa trvalého pobytu (ŠÚ SR). Korektná metrika pre výpočet podielu zaočkovaných by mohla byť aj z populácie nad 18 rokov alebo populácie nad 12 rokov. Aby sme často nemenili metriku, tak je to nechaná na celú populáciu.

  • Prvý pohľad na dáta je mapa – pohľad na obce podľa 10% intervalov zaočkovanosti. Aktuálne je zaočkovanosť 1. dávkou 44,5%. Vo vizualizácii je tiež možné si  vyhľadávať obce. Pokiaľ si zobrazíme len najnižšie intervaly zaočkovanosti, dobre vidíme koncentráciu na východnom a strednom Slovensku.
  • Ďalší pohľad na dáta sú tie isté údaje zobrazené v tabuľke.
  • Ďalší pohľad sú grafy s obcami s najvyššou a najnižšou zaočkovanosťou (300 obcí). Ak si ukážeme kurzorom na konkrétnu obec tak uvidíme poradie a ďalšie zaujímavé údaje.

Zaujímavosti

Za 2 mesiace stúpla zaočkovanosť prvou dávkou o 3,41%. Druhou dávkou o 4,52%. Tieto čísla nie sú veľmi optimistické.
Obce s najnižšou zaočkovanosťou v rámci BB SK – špeciálne tam sme boli schopní vyslať mobilné očkovacie jednotky, čím vzrástol počet očkovaných o približne 250 obyvateľov.
Vývoj za posledné dva mesiace – klesol počet obcí v intervale do 10% z 32 na 12. Pri intervale 30-40% sa to posunulo z 1200 na menej ako 1000. Pri krajoch stúpala zaočkovanosť všade približne rovnako.
Obce, ktoré mali zaočkovanosť menšiu ako 30% – mali rast zaočkovanosti 1. dávkou o 4,16%, čo je o niečo viac ako celkový priemer za všetky obce. Dúfame, že aj týmto portálom sme prispeli k tomu, že sa zvýšil počet očkovaných.