Pozrite si video z prezentácie Ivety Ferčíkovej z občianskeho združenia Alvaria, ktorá hovorí o tom, prečo je zverejňovanie otvorených dát prínosné nielen pre verejnosť, ale aj samotné organizácie.

Prednáška bola súčasťou podujatia Mestá a Open Data v Prešove, ktoré organizovalo naše občianske združenie v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom v termíne 22. -23. septembra 2020. 

Budovanie dátovej infraštruktúry je nemenej dôležité ako budovanie cestnej infraštruktúry. Dáta sú novou komoditou, ktorá vstupuje do vývoja inovatívnych služieb a produktov (navigácie Google, HereTruliaFinStatBlindSquare, atď.). Európsky dátový portál (EDP) prognózuje veľkosť trhu s otvorenými dátami v európskom priestore na úroveň 199 – 344 mld. EUR do roku 2025. Potenciálnej dátovej ekonomiky v SR na rok 2020 odhaduje EDP na veľkosť 256 mil. EUR.  

Zverejňovanie otvorených dát je častokrát spojené s menšími investíciami, či už do menších vylepšení existujúcich informačných systémov, budovania dátovej infraštruktúry alebo do ľudských zdrojov. Počiatočné investície mesta sa však môžu veľmi rýchlo vrátiť v podobe ekonomických alebo spoločenských prínosov 

  • Lepšie politiky a služby na základe dát – Na ministerstvách vznikajú analytické jednotky, ktoré sa podieľajú na tvorbe politík a optimalizácie služieb na základe dát. Rovnaká prax by mala byť prítomná aj na lokálnej a regionálnej úrovniInšpiráciou pre mestá, VÚC by mohla byť činnosť Prešovského samosprávneho kraja, ktorý na základe zberu dát v teréne optimalizuje dopravnú obslužnosť, či v minulosti odhadol výpadok príjmov obcí v regióne kvôli pandémii koronavírusu 
  • Podpora vzniku nových business príležitostí a nekomerčných riešení – Dopravné dáta (aktuálna poloha MHD vozidiel, poloha zastávok), ktorými disponujú mestské dopravné podniky, sú veľmi zaujímavé pre ďalšie použitie. Ak sú zverejňované ako otvorené dáta a pod otvorenými licenciami, dáta môžu byť integrované do existujúcich služieb, čím sa môže zvýšiť ich kvalita a presnosť.  
  • Optimalizácia a digitalizácia  – Jedným z predpokladom zverejňovania otvorených dát je vykonanie dátového auditu, nastavenia celkového managementu dát a procesov v úrade,  skvalitnenia (vyčistenia) databáz. Tieto činnosti majú pozitívny vplyv na celkový chod organizácie.  
  • Efektívne plnenie legislatívy – Desiatky až stovky právnych noriem ukladajú mestám a VÚC zverejňovať informácie vo forme čitateľnej pre človeka. Ak sa informácie zverejnia aj vo formáte na strojové spracovanie, s dátami je možné efektívnejšie pracovať a premeniť ich do zrozumiteľnejšej podoby (grafy, vizualizácie, aplikácie, infografiky), čo pomáha mestám odkomunikovať správu s väčším dosahom.  
  • Budovanie transparentnosti a otvorenosti  
  • Benefity pre občanov, ktorí môžu využívať aplikácie postavené nad otvorenými dátami  (napr. MHD Prešov, Oznamypresov.sk, Můžu dýchat?, Mapa prístupnosti Brna) 

Tým najvyšším cieľom vedenia kraja, mesta, obce by malo byť dosiahnutie, čo najkvalitnejšieho života ľudí v regióne. Jeden z nástrojov ako to docieliť je robiť politiky a poskytovať služby na základe dát. Analýzou údajov je možné lepšie identifikovať a naplniť reálne potreby ľudí 

Vypočujte si prednášku Ivety Ferčíkovej, ktorá Vám bližšie vysvetlí načo sú mestám otvorené dáta aj v kontexte príkladov z praxe.