Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. OZ Alvaria zorganizovalo Demo Day

Demo Day je stretnutie účastníkov projektu Open Data Lab, kde študenti vysokých škôl odprezentujú projekty vytvorené s pomocou otvorených dát za účasti hostí – expertov a zástupcov samospráv.

Stretnutie sa uskutočnilo 24.1.2022 online cez MS Teams.

Okrem študentov a pedagógov boli hosťami aj zástupcovia samospráv a experti z praxe.

V rámci projektu Open Data Lab sa uskutočnila séria workshopov na 4 vysokých školách. 2 workshopy sme okrem toho zorganizovali na UCM v Trnave, kde sme študentom predstavili otvorené dáta, ich využitie, aplikácie, portály a možnosti vizualizácie. Špeciálny workshop chystáme vo februári 2022 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý bude zameraný na vizualizáciu dát o nadmerných odpočtoch DPH a vytváranie modelov nad dátami.

2. Diskusia Open Data Košice: Otvorené dáta pre mesto, biznis, vedu a vzdelávanie + záznam

20.1.2022 sa uskutočnila prvá zo série diskusií Open Data Košice so zaujímavými hosťami z oblasti biznisu, akademickej sféry a samosprávy.

Témou diskusie bolo využitie otvorených dát a spolupráca medzi mestom, súkromnými firmami a univerzitami v kontexte spustenia nového mestského portálu otvorených dát.

Pokúsili sme sa zodpovedať otázky: 

Využívame dáta, ktoré máme k dispozícii?  Ktoré dáta máme, ale je ťažké ich využiť?  Ktoré nemáme a potrebovali by sme ich mať?  Ako nám v tom môžu pomôcť otvorené dáta? 

Pozvanie prijali:  

Peter Blaas, Business Development Director v ANTIK Technology a ANTIK Telecom 
Richard Dlhý, 1. zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice, vedúci Odd. strategického rozvoja a Odd. sociálnych vecí 
Oto Hudec, profesor na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj 

Diskusiu moderoval Lukáš Jankovič (Alvaria).

Pozrite si záznam: https://www.facebook.com/100779415240503/videos/1283601538775319

3. Štatistický úrad SR začal zverejňovať prvé výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré má periodicitu 10 rokov realizoval Štatistický úrad SR minulý rok. Išlo o prvé prvé plne elektronické sčítanie (úplne bez použitia papierových formulárov) a prvé integrované sčítanie (kombinácia údajov získaných z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov).

Na internetovej stránke scitanie.sk je možné si stiahnuť datasety o obyvateľoch, domoch a bytoch vo formátoch XLS, CSV, JSON. Údaje siahajú na úroveň okresu. Údaje o domácnostiach, rozšírené výsledky, geopriestorové údaje, časové rady a otvorené dáta a dáta na úrovni obce zatiaľ nie sú dostupné.

ŠÚ SR na stránke neinformuje, kedy presne bude zverejňovať ďalšie údaje.

4. Nové aplikácie a analýzy

  • webová stránka slovenskovkocke.sk ponúka zaujímavý prehľad demografických údajov podľa obcí, okresov, krajov, regiónov. Údaje pochádzajú z rôznych zdrojov, zo ŠÚ SR, Wikipedie, MDV SR, …

5. Vláda schválila Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy (NKIVS)

Vláda na svojom rokovaní 17.12.2021 uznesením č. 763 schválila NKIVS.

NKIVS je strategický dokument v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktorý definuje základné problémy, úlohy a ciele informatizácie verejnej správy na Slovensku. Podľa schváleného uznesenia by mal byť do 31.3.2022 predložený na rokovanie vlády Akčný plán realizácie NKIVS a reportovací systém NKIVS.

O predložení materiálov týkajúcich sa NKIVS budeme ďalej informovať.