V rámci Workshopu #3 projektu Open Data Lab sme študentom ukázali zoznam úprav, na ktoré by nemali zabudnúť, keď budú dokončovať svoju vizualizáciu nad otvorenými dátami.

V septembri a októbri 2021 sa na 4 slovenských vysokých školách uskutočnili prvé workshopy projektu Open Data Lab.

Projekt Open Data Lab je koncipovaný ako inkubátor pre mladých ľudí (študentov) i pedagógov vysokých škôl, ktorí si prostredníctvom jednotlivých aktivít a služieb vybudujú a osvoja vedomosti a zručnosti v oblasti spracovávania a vizualizácie otvorených dát.

Na každej škole sme absolvovali v roku 2021 spolu 3 workshopy, poskytli sme študentom mentoring a konzultácie k ich projektom a začiatkom roku 2022 zorganizujeme spoločný “Demo Day”, kde odprezentujú svoje projekty expertom a zástupcom samospráv.

Workshop #2 bol zameraný na základy práce s vybraným nástrojom na vizualizáciu dát. Tieto postupy môžu študenti využiť pre prácu na projekte nad otvorenými dátami. Prácu sme ukazovali na už zverejnených datasetoch lokálnej samosprávy z okolia sídla univerzity.

Workshop #3 bol zameraný na dokončenie projektov študentov a poskytnutie praktických informácií a návodov, ktoré môžu využiť pri tvorbe svojich projektov ako aj v budúcnosti.

Študentom sme v závere workshopu odprezentovali pomocou praktických ukážok zoznam (checklist) úprav, na ktoré by nemali zabudnúť, keď budú dokončovať svoju vizualizáciu nad otvorenými dátami. Sú zhrnuté do 3 oblastí – prehľadnosť, interaktivita a spracovanie dát.

Prednášku si môžete pozrieť nižšie:


Taktiež si môžete stiahnuť aj študijný materiál k Workshopu #3.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.