Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.

Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

Čo sa udialo v predchádzajúcom týždni?

Ako bude nastavená eurofondová výzva na management údajov? 

V rámci pracovnej skupiny Lepšie dáta predstavil tím Dátovej kancelárie hodnotiace kritériá pre pripravovanú dopytovo orientovanú výzvu pre subjekty verejnej moci v oblasti Managementu údajov. Koncept pripravovanej výzvy prezentoval Milan Andrejkovič,MIRRI, na stretnutí Open data siete #2.

Posun nastal v niekoľkých smeroch:

 • Projekt získa body, ak bude zahŕňať aj vývoj aplikácií a služieb s využitím otvorených dát. 
 • Žiadateľom môžu byť len subjekty verejnej moci. Napriek tomu sa uvažuje o možnosti zapojenia mimovládnych organizácií vo forme partnerstva na projekte.
 • Partnerstvom by mimovládne organizácie získali zdroje na realizáciu aktivít – napr. vývoj verejnoprospešných aplikácií a služieb nad dátami.
 • Body budú udelené aj tým projektom, ktoré sa zaoberajú zverejňovaním datasetov z publikačného minima pre samosprávy a na dáta po ktorých je dopyt.  

Toto nastavenie je zatiaľ stále pracovnou verziou. Tento posun smerom k reálnemu využitiu dát (aj na základe dopytu) však veľmi vítame.

Bratislava spustila ďalšie dátové aplikácie a vizualizácie: Zapája do nich aj verejnosť. 

Magistrát Bratislavy pravidelne vytvára vizualizácie nad mestskými dátami. V minulosti zverejnila napr. mapu dopravných priestupkov, či heatmapu využívania zdieľaných bicyklov 

Tentokrát magistrát spustil tieto mapové aplikácie a vizualizácie: 

 • Lovci Komárov – Obyvatelia môžu zaznačiť GPS polohu liahnísk priamo do mapy. Liahniská kontroluje v teréne vyškolený personál, ktorý ho zhodnotí a v prípade potreby vykoná zásah. Do boju proti komárom zapojilo mesto jednak používateľov aplikácie ale aj dobrovoľníkov, ktorí v teréne pomáhajú liahniská ničia. 
 • Orezy a výruby drevín v Bratislave – Mapová aplikácia zobrazuje dreviny, ktoré boli z rôznych príčin v mestských častiach zrezané či vyrúbané (havarijný výrub, výrub invazívnych drevín, orez stromov a krov). 

Chcete aby nad Vašimi open datami niečo zmysluplné vzniklo? Dajte nám vedieť. 

Pripravujeme nové dátové aplikácie ako príklady využitia samosprávnych otvorených dát. Doterajšie aplikácie si viete pozrieť na našom webe.

Radi by sme ich pripravili spolu s Vami – členmi open data siete. Aplikácia Vám pomôže pri komunikácii s občanmi ako môžu využívať Vami zverejňované dáta. 

 • Máte nápad?
 • Čerstvé zverejnené dáta?
 • Tému, ktorá Vás alebo Vašich obyvateľov zaujíma? 
 • Chcete podporiť vznik aplikácií nad Vašimi dátami?
 • Ovládate technológie, ktoré môžu byť nápomocné pri tvorbe aplikácie?

Dajte nám vedieť v Slacku alebo emailom na Lukas.Jankovic@alvaria.sk. Do aplikácie môžeme zahrnúť dáta viacerých samospráv.  Tešíme sa na spoluprácu.