Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.

Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

Čo sa udialo v predchádzajúcom týždni?

1. Prihláste sa na video školenie: Praktické návody k meraniu dátovej kvality


Dátová kancelária MIRRI pripravuje online školenie na tému dátovej kvality (ako tvoriť biznis pravidlá, uskutočniť výpočty pri ich vyhodnotení a i.) . Školenie je zdarma a s certifikátom. 

Účasť viete potvrdiť do 15.6.2021 emailom na rene.valent@mirri.gov.sk

2. Pozývame Vás na stretnutie Open data siete – 25.6. 13:00 – 15:30 

Cieľom stretnutia je vzájomne sa informovať o open data aktivitách v organizáciách, diskutovať o aktuálnom stave zverejňovania dát, o existujúcich bariérach a spoločne navrhnúť odporúčania na zlepšenie status quo. 

  • Kedy: 25.6.2021 od 13:00 – 15:30
  • Kde: online

Program je otvorený Vašim podnetom, príspevkom.

Ak by ste chceli odprezentovať aktivity vo Vašich organizáciách, výzvy, ktoré momentálne riešite s cieľom konzultovať ich s ostatnými členmi, dajte nám vedieť.

Predbežný program:

  • Aktuálny stav zverejňovania otvorených dát na data.gov.sk – Martin Šechný, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Lucia Lacika, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
  • Bariéry limitujúce zverejňovanie a využívanie dát na samosprávnej úrovni – Diskusia o problémoch a riešeniach – Erika Kusyová, Alvaria
  • Príklad využitia otvorených mestských dát – Vizualizácia nad programovým rozpočtom miest – Lukáš Jankovič, Alvaria
  • Váš príspevok

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

3. Ako prebieha tvorba otvorenej digitálnej mapy? Prečítajte si blog komunity Freemap Slovakia

OpenStreetMap reprezentuje na Slovensku občianske združenie Freemap Slovakia. Komunita okolo združenia sa podieľa na mapovaní územia SR, tvorbe máp pod otvorenou licenciou a prevádzkuje digitálnu mapu. Vo svojom blogu vysvetľujú ako prebieha mapovanie, či  import údajov v témach ako turistické trasy, cyklistická infraštruktúra, vodstvo a pod. V niektorých témach využívajú aj otvorené dáta z Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, či datasety INSPIRE. Prečítajte si blog a dozviete sa viac. 

4. Ďalší užitočný dashboard nad otvorenými dátami o očkovaní. Tentokrát od Slovensko.Digital 

Pozrite si dashboard od Slovensko.Digital – dostupné sú prehľady zaočkovanosti podľa krajov, dávkach, typu vakcíny, vekových skupín, či pohlavia.