Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.

Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Moderná advokátska kancelária WISE3 je členom Open Data Siete

Prináša odbornú znalosť, technologickú inovatívnosť a osobný prístup pri riešení požiadaviek a zadaní klientov. Vznikla na konci minulého roka spojením dlhoročnej expertízy štyroch slovenských advokátov.

“Práva jednotlivca by mali iba v nevyhnutnej a primeranej miere zasahovať do práv iných osôb. A práve táto hranica medzi právom verejnosti na informácie a právom na ochranu osobných údajov vyžaduje bližšie skúmanie a hľadanie odpovedí. Ako právnici s jedinečnou expertízou v týchto oblastiach, budeme sledovať vývoj a sprostredkovať informácie tak, aby pozitívny prínos otvorených údajov bol naplno využitý aj v Slovenskej republike.”
Prečítajte si viac o WISE3 na našom webe https://www.alvaria.sk/profil-organizacie-wise3-s-r-o/

2. Zapojte sa do výzvy OPII-2021/7/15-DOP – Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Dňa 7.6.2021 vypísalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR výzvu Manažment údajov inštitúcie verejnej správy.
Informácie o výzve:
Termín uzavretia 1. kola: 27.9.2021
Termín uzavretia ďalších kôl: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola
Podporované aktivity v rámci výzvy:
https://docs.google.com/document/d/1oIDhravEkvACP-gumwkXtnEh9oOrDvfNoMs8sHjj1BU/edit?usp=sharing

Žiadatelia:
https://docs.google.com/document/d/1oIDhravEkvACP-gumwkXtnEh9oOrDvfNoMs8sHjj1BU/edit?usp=sharing
Celková alokácia na výzvu:
10 000 000 EUR  
Spolufinancovanie projektov: 5 % pre obce a mestá
Výška príspevku: 150 000.00 € – 500 000.00 €
Spôsob financovania: systém predfinancovania, systém refundácie, kombinácia uvedených systémov  
Kontakt: MIRRI, po7opii@mirri.gov.sk, +421-(0)2-2092-8190
Link na výzvu: ITMS2014+ a webstránka MIRRI

3. Nové aplikácie

MŽP SR a Štátna ochrana prírody SR vytvorili semafor návštevnosti turistických oblastí, ktorý by mal varovať občanov pred miestami, so zvýšeným výskytom turistov a tým ich ochrániť pred potenciálnou hrozbou nakazenia ochorením COVID-19. Mapa Turistického semaforu je pravidelne aktualizovaná každý deň o 10.00 hodine. Jednotlivé lokality sú rozdelené na červené, oranžové a zelené.

Komentár Lenky Rusnákovej, riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry, ktoré je členom Open Data Siete:
„Semafor nie je aktualizovaný podľa objektívnych kvantifikovateľných dát, ale podľa subjektívneho pocitu strážcov v teréne či odhadov podľa áut na parkovisku a vychádza pravdepodobne najmä z historických skúseností. To v dnešnej dobe, kedy cestovný ruch bojuje o prežitie nie je úplne najšťastnejšie zvolená komunikácia a spôsob manažmentu. Áno, je potrebné upozorniť na lokality, ktoré najmä počas víkendov a pekného počasia zažívajú obrovskú návštevnosť, ale forma semafora nie je vhodná, nakoľko evokuje, že je tam zákaz vstupu. Zaujímavejšie by bolo zobrazenie vývoja tejto návštevnosti v čase.“

4. Aplikácia MUMAP funguje už rok

Už rok funguje aplikácia NKÚ SR MUMAP, ktorá zobrazuje viaceré zaujímavé informácie o samosprávach. Ide o: počet obyvateľov, príjmy a výdavky za roky 2018 a 2019, čerpanie fondov EÚ, počet základných škôl, meno hlavného kontrolóra, zoznam kontrol a kontrolné zistenia NKÚ SR a ďalšie zaujímavé informácie.
Pilotnú verziu aplikácie MuMAP vytvorila skupina zamestnancov rôznych úsekov slovenského NKÚ na 1. medzinárodnom hackathone najvyšších kontrolných inštitúcií organizovanom NKÚ ČR v Prahe v marci 2020. Využili pritom bezplatný softvér R, ktorý bol predmetom ich vzdelávania  v národnom projekte rozvoja odborných kapacít NKÚ. Začiatkom tohto roka aktualizovali dáta o výsledky kontrol za rok 2020.

Prečítajte si viac informácií: https://www.nku.gov.sk/sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/skontrolujte-svoju-samospravu-vdaka-mumap-aplikacii-nku

5. Školenia na tému dátovej kvality

Dátová kancelária pri Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnila video školenia pre štátnu správu na tému dátovej kvality. Pozrite si prednášky, ktoré sa venovali týmto témam:

Dátová kvalita je veľmi dôležitá téma najmä pri referenčných údajoch a databázach v informačných systémoch, ktoré sú často využívané pri rôznych agendách, preto tieto prednášky môžu byť užitočné aj pre samosprávy.