Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Alvaria spolupracovala s Transparency International Slovensko na vytvorení prehľadu Koronadotácií

Vďaka tomu, že Transparency International Slovensko (TIS) získava a zverejňuje dáta o čerpaní jednotlivých schém koronapomoci, bolo možné vytvoriť prehľadnú vizualizáciu ich čerpania.

Viac ako 2,3 miliardy EUR bolo minutých v 6 schémach, pomocou ktorých kompenzuje vláda vplyv koronakrízy na hospodárstvo. Napriek tejto vysokej sume, nezverejňuje štát dotácie prehľadne na jednom mieste, ale TIS si ich musí pýtať pomocou infožiadostí.

Získať komplexný prehľad je však zložité, keďže súbory majú rôznu štruktúru a sú pomerne rozsiahle. Rozhodli sme sa preto ušetriť čas občanom a v spolupráci s TIS zverejniť prehľadnú aplikáciu, ktorá umožňuje filtrovať a vyhľadávať dáta vo všetkých schémach a takisto poskytuje pridanú hodnotu spojením s údajmi Finstatu o spoločnostiach.

Veríme, že touto aktivitou pomôžeme efektívnemu a transparentnému udeľovaniu dotácií.

Aplikácia obsahuje základnú štatistiku (počet prijímateľov, sumu, medián, priemer dotácií podľa jednotlivých schém), možnosť vyhľadať si prijímateľa podľa mena alebo IČO, možnosť filtrovania podľa odvetví a SK NACE, indikátory ako sú pokles tržieb v roku 2020, podiel dotácií na tržbách v rokoch 2019 a 2020. Bonusom je histogram a údaje o podiele dotácií za jednotlivé kraje.

Prečítajte si článok TIS: https://transparency.sk/sk/velky-register-koronadotacii-koho-stat-v-pandemii-podporuje/
Vyskúšajte si aplikáciu: https://www.alvaria.sk/koronadotacie

2. Nové aplikácie a analýzy

3. Pozvánka na 1. INSPIRE ESPUS konferenciu 30.9.2021

Aj keď dopyt a povedomie o možnostiach priestorových údajov a súvisiacich službách narastá, ich rozsah, kvalita, dostupnosť a možnosti využitia stále čelia nemalým výzvam. Verejná správa vytvára a spravuje široké spektrum takýchto geodát a práve koncom roku 2021 by mala mnohé z nich zdokumentovať, sprístupniť a zharmonizovať štandardizovaným a prehľadným spôsobom na základe súvisiacich legislatívnych požiadaviek INSPIRE. Nemenej dôležité sú však aj potreby aktuálnej aplikačnej praxe a posilnenie možností ich využívania v synergii s eGovernment aktivitami.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre podporu zlepšenia situácie v tejto oblasti realizuje projekt “Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS)”, v rámci ktorého organizuje aj túto úvodnú INSPIRE ESPUS konferenciu.

Jej zámerom je poskytnúť kontext, pohľad na aktuálny stav, výzvy a aktivity v predmetnej oblasti v zahraničí i doma na Slovensku. Táto konferencia je prvá zo série podujatí, ktoré by mali napomôcť pri posilnení povedomia a zlepšenia situácie v oblasti harmonizovaného zdieľania a využívania digitálneho priestorového obsahu a funkcionality.

Prečítajte si viac informácii o konferencii: https://inspire.gov.sk/clanky/1-inspire-espus-konferencia

4. Pozvánka na školenie Tvorba publikačného minima orgánu štátnej správy 22.9.2021

Cieľom školenia je poskytnúť základné teoretické a praktické informácie potrebné pre úspešné vytvorenie publikačného minima orgánu štátnej správy. Úvod školenia bude zameraný na prezentáciu základných vlastností otvorených údajov ako odporúčané formáty zverejnenia tj. CSV, XML, JSON, ODS, RDF, alebo OpenDataAPI súčasne spolu s jazykom určeným na reprezentáciu metaúdajov otvorených údajov DCAT (názov datasetu, vydavateľ, periodicita akutalizácie, formáty distribúcií a iné). V ďaľšej časti budú prezentované jednotlivé datasety publikačného minima, ich štruktúra, spolu s návodom ako je možné jednotlivé datasety vytvoriť. Na záver bude prezentovaný odporučený spôsob ich katalogizácie na Centrálnom portáli otvorených údajov data.gov.sk

Program:
1.    Úvod do otvorených údajov
2.    Štandardy otvorených údajov
3.    Publikačné minimum orgánu štátnej správy
4.    Tvorba datasetov
5.    Publikácia (katalogizácia) otvorených údajov na data.gov.sk

Školenie sa uskutoční dňa 22.9. o 13:00 online, cez Webex – https://mirri.webex.com/mirri/j.php?MTID=m0715a7f76703ca940723e7f71fdf83b4
Organizátorom školenia je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Školenie je síce zamerané na štátnu správu, obsahuje ale mnohé témy ktoré sa týkajú aj publikačného minima samosprávy, ku ktorému by taktiež malo byť organizované školenie už koncom roka.

Pozrite si video zo školenia: https://www.youtube.com/watch?v=xfN9lEqVhN0

5. Zverejnená výročná správa o stave otvorených dát v Českej republike za rok 2020

Ak vás zaujíma pokrok v Českej republike v oblasti otvorených dát v roku 2020, pozrite si správu Ministerstva vnútra ČR. Dozviete sa mnoho zaujímavých informácií o stave zverejňovania, ale aj o dopadoch otvorených dát.

Prečítajte si správu: https://opendata.gov.cz/_media/dokumenty:v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD_zpr%C3%A1va_od_za_rok_2020.pdf

6. Zverejnené nové e-learningové kurzy na českom portáli otvorených dát

Na českom portáli otvorených dát data.gov.cz boli zverejnené nové e-learningové kurzy, ktoré poskytovateľom pomôžu správne publikovať otvorené dáta. Tieto kurzy môžu zadarmo absolvovať aj používatelia a záujemci otváranie dát.

K dispozícii sú tieto kurzy:  Čo sú otvorené dáta  Publikačný plán a publikácia dát  Katalogizácia otvorených dát  Úvod do otvorených formálnych noriem (OFN)  Technické aspekty otvorených dát
Pozrite si nové kurzy: https://data.gov.cz/2021/09/01/e-learning.html

V OZ Alvaria sme tiež v máji sprístupnili bezplatný e-learning Otvorené dáta v samospráve.