Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Špeciálne stretnutie pracovnej skupiny Otvorené údaje MIRRI SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR usporiadalo vo štvrtok 28.10.2021 o 13.00 hod. stretnutie pracovnej skupiny Otvorené údaje.

Stretnutia sa zúčastnil špeciálny hosť, Jakub Malina z Ministerstva vnútra Českej republiky. Dátum stretnutia je symbolický, keďže v tento deň vznikla v roku 1918 Československá republika.

Program:

  • Projekt OpenData 2.0
  • Nové centrum podpory Opendata.gov.sk
  • Národný katalóg otvorených údajov
  • Verejný fond otvorených údajov

Stretnutie sa uskutočnilo online, cez Webex.

2. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravuje nový akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022-2024

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je koordinátorom medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku. Snaží sa v spolupráci so štátnou správou, samosprávou a občianskou spoločnosťou vrátane akademického sektora otvárať vládnutie, pod čím si predstavujeme kultúru vládnutia, resp. dobrého spravovania spoločnosti, ktorá podporuje transparentnú a zrozumiteľnú komunikáciu vlády so svojimi občanmi, spoluprácu na všetkých úrovniach vládnutia s relevantnými aktérmi vrátane občianskej spoločnosti a podporuje nástroje na posilnenie zúčtovateľnosti vlád voči svojim občanom. Konečným cieľom otvoreného vládnutia a jeho princípov je podporovať dôveru občanov vo svoj vlastný štát a jeho inštitúcie.

Nový akčný plán bude už piaty v poradí,v súčasnosti prebieha záverečné obdobie plnenia štvrtého Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021. V minulosti obsahovali akčné plány úlohy z oblastí participácie, otvorených dát, otvorených vzdelávacích zdrojov, otvorenej vedy, otvorenej justície a ďalších. Akčné plány sú schvaľované uznesením vlády SR. Pripravovaný akčný plán by mal obsahovať aj element zúčtovateľnosti

Návrh piateho Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na obdobie rokov 2022 – 2024 sa pripravuje participatívnym spôsobom v spolupráci predstaviteľov štátnej správy a občianskej spoločnosti cez tzv. multistakeholder fórum, ktorého členom je aj OZ Alvaria.

O podstatných míľnikoch prípravy akčného plánu Vás budeme aj naďalej informovať. V tejto fáze je možné predkladať návrhy a nápady, aké iniciatívy by mali byť zahrnuté v novom akčnom pláne. Sme otvorení Vašim nápadom a Vašej iniciatíve.

Prečítajte si už prijaté akčné plány: https://www.minv.sk/?ros_ogp
Prečítajte si článok s detailnejšími informáciami: http://www.alvaria.sk/wp-content/uploads/2021/10/2021_10_26-MSF_Web-clanok_-LL.docx

3. Bratislava Climathon 2021

V Bratislave sa 22.-24.10. 2021 uskutočnil už 2. ročník hackathonu Climathon. Bratislava sa tým pripojila k mestám po celom svete, ktorých spoločným cieľom je aktívne zapojenie obyvateľov v boji proti klimatickej kríze.

Víťazné tímy:
1. Kanthon – tím identifikoval časové rozdiely medzi cestou autom a verejnou dopravou pre rôzne trasy v meste
2. Ecothusiast – tím vyvinul nástroj na výpočet teplotných ostrovov na základe umelej inteligencie s možnosťou modelovať opatrenia mesta a ich vplyv na teplotu v danej oblasti
3. Underbranc – tím vyvinul systém na zber odpadu na základe dopytu

Záznam prezentácií tímov a vyhodnotenie víťazov si (v angličtine) môžete pozrieť na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=x5goquBHF_0

4. Art&Tech Days v Košiciach

V dňoch 24., 25. a 27.11.2021 sa v Košiciach uskutoční Festival mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry Art&Tech Days. Program je veľmi pestrý – skladá sa z workshopov, výstav, hudobnej produkcie a konferencie. Vystúpia slovenskí aj zahraniční spíkri.

Pozrite si viac informácií o podujatí a program: https://atdays.sk/

5. Brno začalo zverejňovať otvorené dáta cestovných poriadkov

Brno, ktoré zverejňuje už pomerne veľa datasetov pridalo zverejňovanie cestovných poriadkov IDS JMK (integrovaný dopravný systém Juhomoravského kraja, ktorý zahŕňa MHD a prímestské autobusové a vlakové spoje). Dáta sú aktualizované 1x týždenne a sú poskytované vo formáte GTFS.

Formát GTFS je vhodný pre zverejňovanie cestovných poriadkov najmä pre jeho otvorenosť, dostupnosť mnohých nástrojov a dokumentácie. Formát vytvoril a presadzuje Google.

Na Slovensku v tomto formáte v súčasnosti zverejňuje grafikon vlakov Železničná spoločnosť Slovensko a mesto Bratislava cestovné poriadky MHD.

Pozrite si datasety: https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F44992785%2F855242099%2Faca43ff9d0043b9d08402a9d6f61ec39

6. Mesto Košice v spolupráci s neziskovou organizáciou Creative Industry Košice vyhlasuje otvorenú výzvu grantového programu Inovuj ty!

Výzva programu Inovuj ty! je určená pre aktivity subjektov neziskového sektora. Zameriava sa na zlepšovanie kvality života obyvateľov mesta Košice a na podporu občianskej participácie. Pôsobenie žiadateľa a realizácia projektov sú striktne viazané na územie mesta Košice a jeho okolie. Sídlo žiadateľa je striktne viazané na Košický kraj.

Projekt môže byť podporený dotáciou v maximálnej výške 5 000€.

Hlavné priority výzvy:

  • Podpora občianskej participácie
  • Podpora rozvoja komunitného života
  • Podpora sociálnej inklúzie, porozumenia a tolerancie
  • Podpora sociálnych inovácií

Žiadosť je možné podať najneskôr do 14.11. 2021.

Pozrite si viac informácií o výzve: https://kosice2.sk/vyzva/zapojte-sa-do-otvorenej-vyzvy-grantoveho-programu-inovuj-ty/