Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Rožňava začala zverejňovať otvorené dáta

Rožňava začala zverejňovať otvorené dáta na novom portáli https://egov.roznava.sk/. Na portáli nájde používateľ 15 datasetov, medzi nimi faktúry, objednávky a zmluvy, evidenciu psov v meste, počty obyvateľov podľa rôznych parametrov, zoznam ulíc a zoznamy prevádzok.
Dáta sú zverejnené vo formátoch XML, PDF, XLSX, JSON, XML.NET a pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY).

Mesto uvádza aj prínosy zverejňovania:
“zníženie počtu žiadostí o informácie, odbúranie byrokracie, zvýšenie transparentnosti, možnosť ďalej spracovávať údaje na komerčné a nekomerčné účely napr. tvorba analýz a rôznych prehľadov, zapájanie sa do diania, lepšie spravovaná inštitúcia a mnohé ďalšie.”
Perióda aktualizácie datasetov je 24 hodín.

2. Pripomienkuje zoznam datasetov Publikačného minima samosprávy

13.4.2022 a 27.4.2022 sa uskutočnili pod vedením MIRRI SR stretnutia neformálnej pracovnej skupiny pre publikačné minimum – odoporúčaný set datasetov, ktoré by mali zverejňovať samosprávy podľa súčasnej legislatívy. Cielom PS je konzultovať a sfinalizovať tematický rozsah datasetov, ktoré budú v publikačnom minime pre samosprávy vrátane štandardizovaných štruktúr.

Momentálne je cieľom PS definovať zoznam datasetov, ktoré budú zaradené do publikačného minima.

Pracovná verzia zoznamu je k dispozícii tu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uY3j5YBw6KU8pkwrZ84-4RJB4sB2qQOa/edit?usp=sharing&ouid=112994636943960379273&rtpof=true&sd=true

Vaše pripomienky (napr. návrh na zaradenie datasetov) k tomuto zoznamu pošlite na e-mail lukas.jankovic@alvaria.sk. Vaše pripomienky budeme tlmočiť na zasadnutí PS.

3. INSPIRE ESPUS školenie “Zber a vstupy priestorových údajov”

V termíne 05.05.2022 od 08.30 do 15.00 hod sa uskutočnilo INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Zber a vstupy priestorových údajov”.

Ambíciou podujatia je zasvätiť účastníkov do problematiky GIS, konkrétne do jeho prvotnej fázy, ktorou je zber údajov. Oboznámiť sa s typmi údajov, možnosťami ich zberu a tvorby. Účastníci sa dozvedeli o hlavných metódach priameho a nepriameho zberu údajov a možnostiach dostupnosti existujúcich zdrojov údajov pre riešenie ich problémov. Školenie taktiež poskytlo priestor na praktické odskúšanie možností zberu a tvorby priestorových údajov.

Pozrite si viac informácií: https://inspire.gov.sk/clanky/pozvanka-na-1-inspire-espus-kolenie