Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Vyšiel Open Data Maturity Index za rok 2022

V novom hodnotení ODMI za rok 2022 sa Slovensko nachádza na 29. priečke (začiatočník). Oproti poslednému výsledku za rok 2021 sme získali o 9% bodov viac (59%) a posunuli sa o 4 priečky. Slovensko už nie je posledné z krajín EÚ, kedy sa za nás dostali Malta a Lotyšsko.

Slovensko výrazne zlepšilo hodnotenie dopadu (z 20% na 47%) a hodnotenie politík (z 61% na 75%).

Slovensko mierne zhoršilo hodnotenie portálu (z 49% na 46%) a hodnotenie kvality (z 70% na 69%).

Pozrite si hodnotenie: https://data.europa.eu/en/publications/open-data-maturity/2022

2. Akčný plán pre zlepšenie postavenia Slovenska v rebríčkoch otvorených dát

Slovensko zaostáva za vyspelými krajinami v rebríčkoch otvorených dát – v rebríčku Open Data Maturity Index (ODMI) obsadilo v poslednom hodnotení 29. priečku (25. medzi krajinami EÚ).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) pripravilo a odprezentovalo na poslednom stretnutí pracovnej skupiny Otvorené údaje návrh akčného plánu, ktorý analyzuje príčiny tohto umiestnenia a navrhuje opatrenia na zlepšenie (na príprave materiálu sa v rámci dohody o vykonaní práce podieľal za Alvariu Lukáš Jankovič). Materiál sa zameriava najmä na oblasti kde sa môže Slovensko najviac posunúť a získať najviac bodov v hodnotení ODMI. Obsahuje tiež veľa príkladov dobrej praxe z vyspelejších krajín.

Opatrenia sú navrhované v týchto oblastiach:

 • Opatrenia realizované v rámci projektu Open Data 2.0 (nový ústredný portál otvorených dát) – 23 opatrení
 • Mapovanie dopadu otvorených dát – 6 opatrení
 • Aktualizácia strategických materiálov – 5 opatrení
 • High value datasety – 3 opatrenia
 • Iné – 5 opatrení

Cieľom materiálu je posunúť Slovensko v rebríčku ODMI do 2 rokov na priemer krajín EÚ – z kategórie beginner do kategórie follower.

Pozrite si materiál: https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=77332851

3. Mapovanie dopadu otvorených dát

V novom Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2022-2024 sa nachádza úloha 6. Mapovanie vplyvu otvorených dát na vybrané aspekty spoločnosti .

Cieľom úlohy je vytvoriť metodiku merania vplyvu otvorených dát na vybrané oblasti spoločnosti, zozbierať dáta a vypracovať správu o dopade otvorených dát v SR na vybrané oblasti. Aktivity v rámci úlohy sú realizované participatívne. Na úlohe sa v rámci dohody o vykonaní práce podieľa za Alvariu Lukáš Jankovič. S cieľom zapojiť relevantných aktérov do prípravy metodiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) usporiadava workshopy, v rámci ktorých sú pozývaní hostia a preberané relevantné témy pre metodiku.

Plán workshopov je nasledovný:

 • December 2022- Prístup k otvoreným dátam
 • Január 2023 – Použitie a opakované použitie otvorených dát
 • Február 2023 – Dopad OD – politická oblasť
 • Marec 2023 – Dopad OD – sociálna oblasť
 • Apríl 2023 – Dopad OD – enviromentálna oblasť
 • Máj 2023 – Dopad OD – ekonomická oblasť + iné oblasti

Workshopy sú interaktívne, ich cieľom je zozbierať podnety a skúsenosti účastníkov.

Viac informácií: https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=101829238
Pozrite si záznam z 1. workshopu: https://youtu.be/ouVQuqm5SaM