Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Stretnutie pracovnej skupiny Lepšie dáta – podskupina Otvorené údaje

Dňa 8.12.2022 13.00-14.30 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny Lepšie dáta – podskupina Otvorené údaje.

Témy:
1. Stav projektu OD 2.0
2. Štátna platforma pre zdieľanie otvorených zdrojových kódov verejnej správy
3. High Value datasety
4. Predstavenie akčného plánu na zlepšenie postavenia SR v rebríčku ODMI
5. Diskusia a rôzne

2. Nové aplikácie a analýzy

3. Vizualizácia škôlok

V novembri 2012 sme zverejnili vizualizáciu škôlok, článok a blog.

Vizualizácia vznikla vďaka spolupráci v Open Data Sieti. Téma bola zvolená hlasovaním členov siete.

Cieľom vizualizácie škôlok je sprostredkovať rodičom, samosprávam (zriaďovateľom) a verejnosti zaujímavé a predovšetkým interaktívne informácie o škôlkach v kombinácii s demografickými údajmi a údajmi na mape.

Vo vizualizácii nájdete veľa zaujímavých pohľadov:

  • Počet škôlok a tried
  • Počet detí
  • Vývoj počtu detí v škôlkach
  • Vývoj demografie
  • Demografická prognóza
  • Zriaďovateľ
  • Podiel nevyhovených žiadostí pre nedostatok miesta
  • Mapa škôlok
  • Mapa spádových MŠ (Košice, Hlohovec)

Blog uverejnený na web stránke Denníka N bol umiestnený na titulnú stranu a objavil sa tiež vo výbere najlepších blogov týždňa.

Budeme spolupracovať s CVTI s cieľom zabezpečiť zverejnenie podkladových dát na portáli data.gov.sk.

4. Tretí hackathon zo série City Hacks v Košiciach zameraný na zlepšenie dopravnej situácie a riešenie výziev pre mobilitu a ekologické cestovanie

Hackathon sa uskutočnil 24 hodín od 12:00 hod. v sobotu do 12:00 hod. v nedeľu 3-4.12.2022.

Cieľ hackathonu: Vyvinúť digitálny produkt alebo službu, ktorá zefektívni možnosti mobility obyvateľov mesta Košice a podporí využívanie alternatívnych foriem dopravy (e-mobilita, verejná doprava, bicykle, kolobežky a iné). Počet osôb prepravujúcich sa v rámci mesta sa vyvíja dynamicky a ovplyvňuje ho výstavba bytových priestorov, no aj rozvíjajúce sa pracovné možnosti na území celého mesta.

Tím, ktorý získa najvyššie celkové skóre na základe platných kritérií pre hodnotenie, sa stane víťazoma získa prize pool 5 000 Eur.

Viac informácií: https://kosice2.sk/event/hackathon_cityhacks_3/

5. Prepracovaný dashboard k hodnoteniu otvorených dát

Aktualizovali sme dashboard pre VÚC o časť pre mestá a mestské časti. Verejnosť si môže prehľadne na mape pozrieť ako je úspešných 100 najväčších miest a mestských častí v jednotlivých indikátoroch zverejňovania otvorených dát.

Hodnotenie úrovne zverejňovania otvorených dát bolo súčasťou hodnotenia Otvorená samospráva, ktoré pravidelne zverejňuje Transparency International Slovensko.

K hodnoteniu miest pripravujeme podrobnejší článok, podľa vzoru už existujúceho článku pre hodnotenie VÚC.

Pozrite si dashboard:
https://ww7.io/Ncg2tH