Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. 16. februára sa uskutočnilo 9. stretnutie Open Data siete

Celkovo 9. a prvé tohtoročné stretnutie Open Data siete sa uskutočnilo 16.2.2023 o 14-15:30 (online).

Program:
14:00 – 14:20 Zverejňovanie otvorených dát samosprávy
Hodnotenie samosprávnych otvorených dát – mestá a mestské časti
Lukáš Jankovič, Alvaria
14:20 – 14:30 Zdieľanie noviniek askúseností  
Kto má čo nové? Noví členovia, Vaše aktuálne míľniky, projekty, skúsenosti, inšpirácie avýzvy.  
14:30 – 15:00 Dopad otvorených dát
Mapovanie dopadu otvorených dát
Lukáš Jankovič, Alvaria
15:00 – 15:20 Vzdelávanie
Projekt Spoznaj otvorené dáta
Lukáš Jankovič, Alvaria
15:20 Záver
Zhrnutie, ďalšie kroky a poďakovanie  

Prezentácie zo stretnutia uverejníme na našom Youtube kanáli.

2. Nové aplikácie a analýzy

  • Prešovský samosprávny kraj vytvoril interaktívnu mapu výsledkov volieb na úrovni okresov a obcí za posledné 2 volebné obdobia

3. Projekt Spoznaj otvorené dáta

Projekt nadväzuje na projekt Open Data Lab realizovaný na vysokých školách v októbri 2021 – februári 2022.

Cieľom projektu je predstaviť študentom a pedagógom stredných škôl otvorené dáta ako užitočný zdroj dôveryhodných informácií a ukázať im spôsoby a nástroje s pomocou ktorých môžu s dátami pracovať.

Na každej strednej škole usporiadame 2 na seba nadväzujúce interaktívne workshopy. Do projektu bude zapojených 5 stredných škôl z Bratislavského, Trnavského alebo Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na projekte spolupracujeme so Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý študentom a pedagógom predstaví otvorené vládnutie a jeho princípy.

Pre ostatné stredné školy bude aj na základe skúseností z workshopov vytvorený voľne prístupný e-learningový modul a 2 videoprednášky.

V priebehu januára sa nám podarilo zorganizovať workshopy na Strednej odbornej škole dopravy a služieb v Nových Zámkoch (odbor polygraf-grafik), workshop na Spojenej škole v Nitre (odbory športový manažment a spracovanie dát v športe) a Strednej priemyselnej škole Zochova v Bratislave (pre študentov programovania).

4. Výzva na zapojenie do tretieho ročníka programu Challenger

ProgramuChallenger Ideator je určený na podporu podnikateľských ideí firiem, študentov, jednotlivcov alebo tímov so zameraním na riešenia a adresovania výziev, ktorým čelí mesto. Akceleračný program podporí spoluprácu etablovaných firiem s mladými talentmi, ktorá prinesie inovácie a podporí vznik spin-offov a startupov v korporátnom prostredí.

Program Challenger Ideator je nástroj, ktorý prináša príležitosť vytvorenia inovácií prostredníctvom spolupráce tímov zložených zo skúsených členov z podnikateľského prostrediaaaktívnych mladých ľudí so záujmom o podnikanie a inovácie. Zároveň predstavuje tento program príležitosť spolupracovať s mestom Košice na riešení mestských problémov. Program bude kombinovať prezenčné workshopy s online stretnutiami.

Hlavné priority výzvy:

  • Zapojenie študentov do podnikateľských aktivít
  • Záujem podnikateľského sektora o domény mestského prostredia
  • Tvorba riešení, ktoré prispejú k rozvoju mesta Košice

Víťaz akceleračného programu získa cenu 10 000 eur.
Uzávierka podávania žiadostí je do 20. 2. 2023.

Pozrite si viac informácií: https://kosice2.sk/vyzva/otvorena-vyzva-zapoj-sa-do-tretieho-rocnika-programu-challenger/