Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. 15.3. od 13:00 sa online uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny Lepšie dáta – otvorené dáta MIRRI

Program:

  • Aktuálny stav OD 2.0​
  • Úvod ku HVD
  • HVD vs. INSPIRE
  • Plánované školenia​
  • Metodika dopadu otvorených údajov na vybrané oblasti​

Pozrite si záznam pracovnej skupiny: https://www.youtube.com/watch?v=QzH9lM3IJtI

Uskutočnil sa 3. workshop pre mapovanie dopadu otvorených dát – sociálna oblasť

8.3. od 13:00 do 14:30 sa na MIRRI uskutočnil 3. workshop pre mapovanie dopadu otvorených dát.

Témou bola sociálna oblasť:

  • Dopad otvorených dát na redukovanie nerovnosti a lepšiu integráciu minorít, migrantov a utečencov
  • Dopad otvorených dát na bývanie v mestských oblastiach
  • Dopad na úroveň povedomia o zdraví a wellbeing
  • Dopad na úroveň vzdelávania a schopností

Ako hostia sa workshopu zúčastnili Ľudmila Plachá a Tibor Škrabský z Úradu vlády SR, ktorí odprezentovali Atlas rómskych komunít.

4. workshop by sa mal uskutočniť koncom marca, bude venovaný dopadu otvorených dát na politickú/vládnu oblasť.

Pozrite si záznam a prezentácie: https://www.youtube.com/watch?v=sRHAhH8J3TA

3. Ukončili sme sériu workshopov na stredných školách v rámci projektu Spoznaj otvorené dáta

10.3. sme absolvovali posledné workshopy v rámci projektu Spoznaj otvorené dáta na SPŠE Zochova 9, Bratislava. Na tejto škole sme zatiaľ realizovali 4 workshopy (2 rôzne skupiny študentov). Študenti sú veľmi šikovní pri práci s počítačom, ovládajú tiež základy programovania, čo je výhoda.

Celkovo sme realizovali 12 workshopov, do projektu sa zapojilo 5 stredných škôl z Bratislavy, Nitry, Nových Zámkov a Serede a viac ako 200 študentov.
 Do konca marca sa budeme venovať dokončeniu e-learningového modulu určeného pre ostatné stredné školy na Slovensku, ktoré by chceli otvorené dáta zaradiť do vyučovania informatiky/matematiky/ekonomiky/programovania/občianskej náuky.

Budeme sa tiež snažiť pokračovať vo workshopoch na stredných školách, v prípade že o to konkrétna škola prejaví záujem.