O projekte

Projekt nadväzuje na projekt Open Data Lab realizovaný na vysokých školách v októbri 2021 – februári 2022.

Projekt je oproti Open Data Lab-u zjednodušený a je realizovaný prezenčne priamo na školách. Cieľom projektu je predstaviť študentom a pedagógom stredných škôl otvorené dáta ako užitočný zdroj dôveryhodných informácií a ukázať im spôsoby a nástroje s pomocou ktorých môžu s dátami pracovať.

Zapojené školy

Na každej strednej škole sme usporiadali 2 na seba nadväzujúce interaktívne workshopy. Na SPŠE Zochova to boli 4 workshopy pre 2 rôzne skupiny žiakov. Do projektu bolo zapojených 5 stredných škôl z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Workshopov sa spolu zúčastnilo 204 študentov a 7 učiteľov.

Zapojené školy:

 • SPŠ elektrotechnická Zochova Bratislava (zameranie programovanie),
 • SOŠ dopravy a služieb Nové Zámky (zameranie grafika),
 • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď,
 • SOŠ ochrany osôb a majetku Bratislava a
 • Spojená škola Slančíkovej Nitra (zameranie športový management a spracovanie dát v športe).

Obsah workshopov

Obsah Workshop #1 Otvorené dáta a ich použitie

 • Čo je otvorené vládnutie a prečo je dobré
 • Transparentnosť vlády
 • Čo sú otvorené dáta a na čo sú dobré
 • Výhody otvorených dát
 • Kde nájdeme otvorené dáta
 • Kto ich zverejňuje
 • Na čo ich vieme použiť, ukážky napr. aplikácie, vizualizácie

Na workshope boli prezentované samosprávne portály z okolia školy, napr. najbližšie mestá a kraje. Študenti mohli hlasovaním vybrať, na akých dátach bude založený workshop č. 2 (napr. dáta o kriminalite, o počte obyvateľov, o dotáciách, atď.). Časť venovanú otvorenému vládnutiu na každej škole odprezentoval hosť z Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý sa tejto téme dlhodobo venuje, zastrešuje tiež aktivity Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku.

Obsah Workshop #2 Vizualizácia otvorených dát

 • Prečo vizualizovať dáta
 • Nástroje na vizualizáciu dát
 • Ako vytvoriť vizualizáciu
 • Načítanie datasetov
 • Práca so stĺpcami
 • Vytvorenie prvku – graf, mapa, tabuľka
 • Formátovanie prvku
 • Filtre
 • Publikovanie

Workshop bol prispôsobený tomu, čo študenti vybrali ako zaujímavé dáta na 1. workshope.

Workshopy boli realizované v období december 2022 – marec 2023.

Fotogaléria


Výstupy projektu

Na základe materiálov a skúseností z workshopov bol spracovaný voľne prístupný e-learningový kurz a 3 videoprednášky.

E-learningový kurz obsahuje 3 moduly – Otvorené vládnutie, Otvorené dáta a ich využitie a Vizualizácia otvorených dát. Kurz je zameraný na čo najširšie využitie na stredných školách rôzneho zamerania – od gymnázií, cez odborné školy až po technicky zamerané školy. Študenti si môžu svoje vedomosti otestovať pomocou 3 kvízov. Pre učiteľov sú k dispozícii na stiahnutie prezentácie z workshopov.

Videoprednášky sú dostupné na youtube kanáli Alvaria.

Skúsenosti z projektu

Najväčšou výzvou v rámci projektu bolo vysvetliť študentom koncepty otvorenosti vládnutia a otvorených dát na príkladoch, ktoré sú pre nich uchopiteľné – o čo sme sa pokúšali pomocou aplikovania na úroveň školy alebo obce a mesta. Väčšina študentov sa doteraz nestretla s otvorenými dátami.

Študenti väčšinou ovládali prácu s PC, MS Excel, prípadne základy programovania a tak im práca s nástrojom Power BI nerobila väčšie ťažkosti. Nedostatkom bol príliš krátky čas venovaný druhému workshopu (typicky to bolo 45 minút, na niektorých školách to bolo 90 minút), táto téma by si zaslúžila väčšie časové pokrytie pomocou viacerých workshopov.

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.