Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. MIRRI spustilo SPARQL Endpoint pre nový portál otvorených dát

V súvislosti s projektom OD 2.0 bol vytvorený SPARQL Endpoint pre nový portál otvorených dát. SPARQL endpoint poskytuje metadáta k datasetom na národnom portáli otvorených dát, zároveň slúži na harvestovanie datasetov z lokálnych portálov na národný portál otvorených dát.

Endpoint je dostupný na adrese https://opendata.mirri.tech/.

Štruktúra metadát vychádza z prijatého štandardu DCAT AP SK 2.0.

K Endpointu sa uskutočnilo školenie, ktorého záznam je dostupný na Youtube Dátovej kancelárie: https://www.youtube.com/watch?v=y7_s-j-eeg8

2.  Ministerstvo financií SR spustilo portál otvorených dát

Portál obsahuje 85 datasetov a 315 distribúcií členených podľa organizačného poriadku ministerstva. Dostupné sú aj údaje za Štátnu pokladnicu a Eximbanku.

Najviac datasetov zverejňuje Sekcia štátneho výkazníctva – 40 datasetov. Druhú najväčšiu kategóriu tvoria štatistiky návštevnosti webov – 16 datasetov. Údaje sú v mnohých prípadoch vizualizované formou grafov.

Dáta sú zverejňované vo formátoch csv, xlsx a pod licenciou CC 4.0 international.

Portál obsahuje API pre prístup k údajom, je však nutné zadať meno, priezvisko a e-mail pre vygenerovanie kľúča.

V rezorte financií už zverejňuje otvorené dáta Finančná správa, ktorá spustila portál otvorených dát v novembri 2021.

Pozrite si portál: https://opendata.mfsr.sk/
Informácia na webe MF SR: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-spristupnuje-svoje-udaje-odbornu-aj-laicku-verejnost-transparentnom-portali-europskej-kvality.html

3. V Brne tvoria aplikáciu, ktorá prehľadne ukáže nehodovosť na českých cestách

Ukážková verzia aplikácie je dostupná na adrese https://trafficacc.econ.muni.cz/. Obsahuje údaje, ktoré vychádzajú z verejne dostupných dát. Aplikácia dokáže sledovať nehodovosť v okresoch, zhluky nehôd aj rôzne štatistiky o nehodách.  

Pozrite si viac informácií: https://www.zive.cz/clanky/kde-kdo-a-proc-boural-v-brne-tvori-aplikaci-ktera-prehledne-ukaze-nehodovost-na-ceskych-silnicich/sc-3-a-221593/default.aspx