V období mája 2020 až marca 2021 sme organizovali workshopy na tému “Open Data v mestách a krajoch”. Ani nás ako organizátorov neminula pandémia koronavírusu – štyri zo siedmich plánovaných podujatí sme museli preniesť do online prostredia. Podujatia, ktoré sa nám podarilo usporiadať fyzicky sa niesli v znamení komornej atmosféry. To však neubralo z kvality diskusie, práve naopak.

Workshopov – fyzických a online, sa spolu zúčastnilo 122 účastníkov. Veľkú väčšinu tvorili práve zástupcovia miest, vyšších územných celkov a obcí. Na podujatie však prišli aj odborníci z akademického prostredia, či mimovládnych neziskových organizácií.

Workshopy boli realizovaná v rámci projektu “Otvorené dáta v regiónoch Slovenska”. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Ciele workshopov 

Cieľom workshopov “Open Data v mestách a krajoch” bolo:

  • Predstaviť na konkrétnych príkladoch praxe prínosy otvorených dát pre mesto a širokú verejnosť
  • Priblížiť konkrétne kroky, nástroje a prístupy, ktoré realizovali úspešné mestá pri otváraní dát
  • Ukázať samosprávne aplikácie a dáta, ktoré zmenili svet
  • Zodpovedať otázky miest, obcí, krajov a spracovávateľov otvorených dát, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

Fyzické podujatia boli určené pre zástupcov miest a obcí – vedenie, IT oddelenie, právne oddelenie, zástupcov štátnej správy, univerzity – pedagógov, študentov, analytikov, aktivistov a inovatívne firmy a startupy. A pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o otvorené dáta a samosprávy.

Online podujatia boli určené len pre zástupcov krajských miest a vyšších územných celkov. Takýto prístup nám napomohol pochopiť lepšie potreby týchto miest, nastaviť program,  diskusiu adresnejšie a pomôcť  v riešení  lokálnych a regionálnych výziev.

Workshopy

Podujatia – online, fyzické, sme realizovali pre 7 krajských miest a vyšších územných celkov v mimobratislavských regiónoch. Fyzické podujatia boli rozdelené do dvoch dní – prvý bol zameraný na prednášky expertov, druhý deň bol zameraný na interaktívne workshopy. Online podujatia boli realizované ako séria 3 workshopov, pričom sme program vždy nastavovali podľa podnetov účastníkov.

Program workshopov bol tematicky rozdelený do 3 blokov:

  • Úvod do open data
  • Skúsenosti samospráv
  • Príklady využitia dát
  • Odporúčania, prístupy a pomôcky

Interaktívne workshopy boli zamerané na to, ako naštartovať zverejňovanie otvorených dát v úrade, ako vizualizovať dáta vo voľne dostupných nástrojoch, aké problémy majú samosprávy v súvislosti s GDPR, či ako zapájať komunitu do zberu údajov v teréne.

Prezentácie a videá z podujatí

Medzi speakrami podujatí bolo množstvo zaujímavých hostí, ktorí majú skúsenosti s otváraním dát na úrovni miest, či VÚC, alebo so spracovávaním otvorených dát pri vývoji open data aplikácií. Ďalší hostia vedeli diskusiu obohatiť o odporúčania ako uchopiť zverejňovanie dát systematicky, či v kontexte GDPR.

Prezentácie z jednotlivých stretnutí si viete pozrieť nižšie:

Videozáznamy z prednášok nájdete v sekcii Videoprednášky na našej stránke alebo na našom Youtube kanáli.

Pozrite si fotogalériu z usporiadaných podujatí