V rámci Workshopu #3 projektu Open Data Lab sme študentom ukázali ako pracovať s otvorenými datasetmi a georeferenčnými dátami mesta Prešov.

V rámci Workshopu #3 projektu Open Data Lab sme študentom ukázali ako pracovať s otvorenými datasetmi a georeferenčnými dátami mesta Prešov.

Prešov zverejňuje bežné aj georeferenčné datasety (obsahujú body ale aj plochy).

Datasety sú zverejňované vo formátoch JSON, XML, XML.NET. Spracovanie týchto údajov je trochu zložitejšie. XML súbor je možné načítať do PowerBI, kde v editore PowerQuery môžeme “rozbaliť” jednotlivé atribúty. Mierne zložitejšie je nastavenie správnych hlavičiek stĺpcov (postup je k dispozícii v študijných materiáloch).

Goereferenčné dáta vo dostupné vo formáte KML, ktorý je podobný súborom XML, ktoré sa dajú otvoriť v MS Excel. Súbor je potrebné filtrovať pomocou automatického filtra a následne do nového hárka skopírovať jednotlivé stĺpce. Výsledný súbor je možné uložiť vo formáte Excel, kde je ho možné spracovať v nástrojoch na vizualizáciu dát.

Študijné materiály si môžete stiahnuť na tomto mieste.

Workshop sa konal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (online).