Cieľom 1. Workshopu projektu Open Data Lab je zoznámiť študentov s otvorenými dátami, s ich praktickým využitím a nástrojmi na vizualizáciu.

Cieľom 1. Workshopu projektu Open Data Lab je zoznámiť študentov s otvorenými dátami, s ich praktickým využitím a nástrojmi na vizualizáciu.

Študentom sme tiež vysvetľovali ako si vytvoriť projekt nad otvorenými dátami, na čo sa zamerať a poskytli sme im zoznam datasetov samospráv.

1. Workshop projektu Open Data Lab bol venovaný týmto témam:

  • Prečo otvorené dáta
  • Čo sú otvorené dáta
  • Formáty
  • Licencie
  • Portály otvorených dát
  • Aplikácie nad otvorenými dátami
  • Vizualizácia otvorených dát
  • Projekt nad otvorenými dátami

Študijné materiály si môžete stiahnuť na tomto mieste.

Workshop sa konal na Ekonomickej univerzite v Bratislave (online).