Cieľom 2. Workshopu projektu Open Data Lab je zoznámiť študentov s vizualizáciou otvorených dát v nástroji Microsoft PowerBI.

Cieľom 2. Workshopu projektu Open Data Lab je zoznámiť študentov s vizualizáciou otvorených dát v nástroji Microsoft PowerBI.

2. Workshop projektu Open Data Lab bol venovaný týmto témam:

  • Stiahnutie PowerBI
  • Načítanie datasetov
  • Práca so stĺpcami a mierkami
  • Vytvorenie prvku – graf, mapa, tabuľka
  • Formátovanie
  • Filtre
  • Power Query Editor
  • Spájanie datasetov
  • Publikovanie

Študijné materiály si môžete stiahnuť na tomto mieste.

Workshop sa konal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (online).