Cieľom 2. Workshopu projektu Open Data Lab je zoznámiť študentov s vizualizáciou otvorených dát v nástroji Tableau.

Cieľom 2. Workshopu projektu Open Data Lab je zoznámiť študentov s vizualizáciou otvorených dát v nástroji Tableau.

Tableau vyniká predovšetkým možnosťami nastavenia vizualizácie, rýchlosťou pri spracovaní dát a podporou georeferenčných údajov. Tableau Public je verzia dostupná zadarmo na stiahnutie.

Preberané boli v rámci vizualizácie otvorených dát tieto témy:

  • Stiahnutie Tableau Public
  • Načítanie datasetov
  • Práca so stĺpcami a mierkami
  • Vytvorenie prvku – graf, mapa, tabuľka
  • Formátovanie
  • Filtre
  • Spájanie datasetov
  • Publikovanie

Študijné materiály si môžete stiahnuť na tomto mieste.

Workshop sa konal na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (online).