V rámci Workshopu #3 projektu Open Data Lab sme študentom predstavili otvorené dáta Štatistického úradu SR, z akých zdrojov možno čerpať a ako s nimi pracovať.

V rámci Workshopu #3 projektu Open Data Lab sme študentom prezentovali aj relevantné postupy pre prácu s otvorenými dátami. Študentom sme predstavili otvorené dáta Štatistického úradu SR.

Štatistický úrad zverejňuje veľa informácií z rôznych oblastí, údaje sú aj na úrovni kraja, okresu a obcí. Štatistický úrad SR zverejňuje otvorené dáta pomocou 3 portálov:

Študentom sme ukazovali rady, ako pracovať s dátami z týchto portálov.

Študijné materiály si môžete stiahnuť na tomto mieste.