Vypracovanie Analýzy zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát (ďalej len “analýza”) vyplýva z úloh Akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR, konkrétne na základe úlohy B.10 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 a Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 – 2021.

Analýza sa venuje datasetom ústredných orgánov štátnej správy (napr. ministerstvá, Štatistický úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a ďalšie) na centrálnom portáli otvorených dát data.gov.sk.

Tento rok, podobne ako minulý rok sa na príprave analýzy podieľalo aj OZ Alvaria, v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. V porovnaní s minulými rokom kapitola venovaná aktivitám a iniciatívam spojeným so zverejňovaním otvorených dát obsahuje aj zoznam školení a informácie o portáli na zverejňovanie zdrojových kódov, pribudol tiež nový dátový zdroj – SPARQL Endpoint, ktorý súvisí s prípravou nového centrálneho portálu a umožňuje prístup k informáciám o datasetoch.

Analýza má 4 základné kapitoly:

  • Kvantitatívna analýza datasetov
  • Kvalitatívna analýza datasetov
  • Používanie portálu
  • Štandardy a iniciatívy v oblasti otvorených dát

Kapitola Kvantitatívna analýza datasetov sa venuje tradične prehľadu datasetov podľa rôznych metadát – licencia, tag, formát, perióda aktualizácie, publikujúca organizácia (OVM) a celkovému počtu datasetov v porovnaní s minulými rokmi.

Kapitola Kvalitatívna analýza datasetov má ambíciu analyzovať aj kvalitu datasetov. Na to slúži hodnotenie datasetov podľa hviezdičiek, čo je medzinárodný štandard otvorených dát. Taktiež kapitola obsahuje zoznam najčastejších problémov ktoré znižujú kvalitu a použiteľnosť datasetov. V kapitole čitateľ nájde aj informácie o medzinárodných rebríčkoch hodnotenia kvality otvorených dát, ako napr. Open Data Maturity alebo OECD OURdata Index.

Kapitola Používanie portálu prináša informácie o tom ako portál používajú producenti a konzumenti dát. Kapitola stojí na dátach zistených od prevádzkovateľa portálu – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Ide o počet používateľov podľa krajín, počet zobrazení podľa rokov, najpopulárnejšie datasety podľa počtu zobrazení. Taktiež sú v kapitole aj údaje o registrovanom počte používateľov na portáli.

Kapitola Štandardy a Iniciatívy v oblasti zverejňovania otvorených dát prináša prehľad významných aktivít, ktoré sa týkajú používania otvorených dát. Z oblasti štandardov je reč o publikačnom minime štátnej správy a datasetoch s vysokou pridanou hodnotou (high-value datasety), dôležité koncepčené materiály ako je Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022-2024 a Akčný plán na ďalšie odobie. Dôležité aktivity sú Zverejňovanie datasetov s vysokou pridanou hodnotou, Národný projekt Otvorené údaje 2.0, Školenia, Opencode.gov.sk – metodický portál pre zverejňovanie zdrojových kódov ISVS a Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API. Zahrnuté sú tiež aktivity občianskej spoločnosti – najmä OZ Alvaria.

Dôležitou časťou analýzu sú odporúčania, ktoré majú zlepšiť národný portál otvorených dát a posilniť využívanie otvorených dát. Odporúčania v analýze za rok 2023 sú rovnaké ako boli v minulej analýze, čo je spôsobené vysokým počtom odporúčaní, ktoré sa doposiaľ nezrealizovali a tiež prebiehajúcim procesom tvorby nového portálu.

Analýzu si môžete stiahnuť na webovej stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

K analýze bol vytvorený prehľadný dashboard, kde je možné si pozrieť a vyfiltrovať údaje z grafov na základe tohtoročnej a minuloročnej analýzy.

Podkladové údaje k analýze vo formáte XLSX a CSV si môžete stiahnuť na tejto adrese. Údaje boli získané z portálu data.gov.sk, jeho API, SPARQL Endpointu a od NASESu, prevádzkovateľa portálu.

Našli ste chybu ale nám chcete dať feedback k analýze? Ozvite sa na info@alvaria.sk.