Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.

Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Open data Sieť začala pracovať na aplikácii Dotácie

V rámci aktivít Open Data Siete by sme chceli každý kvartál prinášať novú aplikáciu/vizualizáciu nad otvorenými dátami.

27.7.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k spoločnej aplikácii Open Data Siete, ktorou bude vizualizácia dotácií miest, obcí a vyšších územných krajov. Cieľom aktivity je vytvoriť za pomoci otvorených dát aplikáciu, ktorá by prehľadne zobrazovala dotácie viacerých samospráv, prípadne aj otvorené výzvy. Cieľom je tiež aby sa obyvatelia ľahšie dozvedeli o tom aké dotácie je možné čerpať a na aké účely a inšpirovali sa z iných samospráv.

Pokiaľ by ste sa tejto aktivity chceli zúčastniť, či už ako samospráva, ktorá by prispela dátami o dotáciách, nezisková organizácia, vzdelávacia inštitúcia alebo jednotlivec, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk!
Pokiaľ máte tip na zaujímavú tému aplikácie alebo zaujímavé zverejnené dáta, dajte nám vedieť!

2. Amazon dostal rekordnú pokutu 746 mil. EUR za porušenie GDPR

CNPD, národná organizácia na ochranu dát sídliaca v Luxemburgu udelila Amazonu rekordnú pokutu 16. júla. “Nezaznamenali sme únik dát a dáta našich zákazníkov neboli sprístupnené tretej strane. Zásadne nesúhlasíme s rozhodnutím CNPD.”, uviedol Amazon vo svojom vyjadrení.

Regulátori ochrany dát v EÚ dostali významnejšie právomoci odkedy bola prijatá regulácia GDPR v máji 2018. Dovoľuje im udeliť pokuty až do výšky 4% ročných globálnych príjmov spoločnosti. Najvyššia udelená pokuta bola doteraz 50 miliónov EUR pre Google od francúzskeho CNIL.

Viac informácií nájdete v článku: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-30/amazon-given-record-888-million-eu-fine-for-data-privacy-breach

3. Článok o vyhlásenej výzve Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

V minulom reporte sme informovali o vyhlásení výzvy MIRRI SR Manažment údajov inštitúcie verejnej správy. Všetky dôležité informácie sme zhrnuli do článku.

Prečítajte si článok: https://www.alvaria.sk/samospravy-maju-moznost-ziskat-financie-na-podporu-otvorenych-dat/