Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Pozrite si príspevky zo stretnutia členov Open data siete

Ak ste zmeškali stretnutie členov Open data siete (7.10.2021), nevadí.

Pozrite si záznamy z jednotlivých príspevkov na našom YouTube:  

2. Výzva Manažment údajov inštitúcie verejnej správy je stále otvorená

Výzva č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ ešte stále prijíma ďalšie žiadosti.

Aktuálne je otvorené druhé kolo výzvy do 29.11.2021.

Informácie o výzve sme priniesli v článku na webe Alvaria.

Pozrite si viac informácií o výzve: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/

3. Mesto Košice obstaráva portál otvorených dát

Mesto Košice spustilo proces obstarávania riešenia nového portálu otvorených dát. Obstarávanie bolo spustené 28.9.2021, lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená do 11.10.2021. Predpokladaná hodnota zakázky je 23.486,67,- EUR bez DPH. Kritériom úspešnosti je najnižšia cena.

Portál má byť navrhnutý s dôrazom na jednoduchú katalogizáciu a publikáciu dynamických dát v strojovo čitateľnej podobe. Portál má byť prevádzkovaný v infraštruktúre dodávateľa, súčasťou ponuky má byť aj mesačná cena za prevádzku hostingu a údržby,ako aj zaškolenie užívateľov z radov mesta a ich podpora. Dodávateľ má taktiež dočasne prevádzkovať hosting dátových sád mesta. Dodávateľ by mal portál zhotoviť do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

Košice sú v súčasnosti jediné krajské mesto, ktoré ešte nezverejňuje otvorené dáta. Veľmi sa preto tešíme na zverejnenie portálu a aj na datasety, ktoré začnú Košice zverejňovať.

Pozrite si viac podrobností o obstarávaní: https://www.kosice.sk/obcan/verejne-obstaravania/obstaravanie/mk-a-2021-20099-14724

4. Zúčastnili sme sa konferencie Inspirujme se 2021

V dňoch 5.-6.10.2021 sa v Prahe uskutočnila konferencia “Inspirujme se”, ktorú organizovala Česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Témy boli zaujímavé – Zelená dohoda, INSPIRE v roku 2020, Európsky dátový priestor, Integrácia priestorových dát, Nový portál INSPIRE a otvorené dáta a dáta s vysokou hodnotou.

Prednášky obsahovali veľa zaujímavých informácií od subjektov, ktoré publikujú dáta ale aj praktické príklady ich využitia.

S prezentáciou na tému Ako zvizualizovať problémy miest sa za Alvariu predstavil Lukáš Jankovič.

Záznam z konferencie si môžete pozrieť na Youtube:
1. deň: https://www.youtube.com/watch?v=ePwobEhyn8A
2. deň: https://www.youtube.com/watch?v=nGojdBeePmw
Prezentácia OZ Alvaria: https://www.youtube.com/watch?v=nGojdBeePmw&t=9468s