Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Mesto Košice oficiálne spustilo nový portál otvorených dát

Košice si vyberali dodávateľ portálu formou súťaže, v ktorej z 3 uchádzačov zvíťazila spoločnosť ArcGEO Information Systems spol. s r.o., ktorá mestu dodala portál za cenu 15 840 EUR. Košice boli posledné krajské mesto, ktoré ešte nezverejňovalo otvorené údaje.

Na webovej stránke opendata.kosice.sk je možné nájsť ucelené balíky otvorených údajov, ale tiež vizualizácie a analýzy vychádzajúce z mestských dát. V súčasnosti je portál v pilotnej fáze a verejnosti dáva k dispozícii prvých 28 datasetov.

Návštevníkom ponúka napríklad tieto datasety:

 • CVČ a jazykové školy základné umelecké školy, stredné školy, základné školy,materské školy
 • cestovný poriadok MHD, zastávky MHD
 • mestské podniky
 • cykloinfraštruktúra
 • školské obvody
 • zoznam ulíc
 • reklamné plochy
 • hlasovanie poslancov MZ
 • zmluvy, objednávky faktúry a ďalšie

Dáta sú zverejnené vo formáte CSV, súborová geodatabáza, JDF (cestovné poriadky) a pod licenciou Creative Commons – BY 4.0.   K zlepšeniu jeho funkčnosti a zvýšeniu užitočnosti môžu prispieť aj samotní občania a nadšenci otvorených dát. Na úvodnej stránke nájdu dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zistiť, o aké dáta je v meste najväčší záujem. Open data portál je jedným z výstupov projektu Košice 2.0.


Pozrite si portál: https://opendata.kosice.sk/
Prečítajte si tlačovú správu: https://www.kosice.sk/…/mesto-kosice-spustilo-open-data…

2. Príprava Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022-2024

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako koordinátor Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku pripravoval spoločne s partnermi zo štátnej správy a občianskej spoločnosti počas jesene pracovný návrh nového Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024.

Úrad už vypracoval draft dokumentu, ktorý je dostupný na pripomienkovanie.

V novom akčnom pláne sa ráta s úlohou Mapovanie dopadu (vplyvu) otvorených dát, ktorú má zastrešiť úrad spolu s MIRRI SR (Dátová kancelária). Túto úlohu považujeme za veľmi prínosnú (nie len z dôvodu získania bodov v rebríčku Open Data Maturity) a veľmi radi sa na jej implementácii zúčastníme.

Okrem predstavenia návrhu by chcel úrad nájsť partnerov z občianskej spoločnosti, ktorí by sa radi pridali k implementácii alebo monitoringu nového akčného plánu. V najbližších dvoch týždňoch preto organizuje sériu online prezentácii spojených s diskusiou k pracovnému návrhu nového akčného plánu.

Termíny stretnutí:

 • 22.2.2022 o 13-14:30
 • 24.2.2022 o 16-17:30
 • 2.3.2022 o 18-19:30
 • 4.3.2022 o 10-11:30
 • 9.3.2022 o 16-17:30

Zaregistrujte sa na podujatie: https://forms.gle/YDxLNm5WKbG9oWV37
Pozrite si návrh akčného plánu a viac informácií: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=online-konzultacie-k-pracovnemu-navrhu-akcneho-planu-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-roky-2022-2024

3. Pozrite si študentské aplikácie a vizualizácie z projektu Open Data Lab

V januári 2022 sa v rámci nášho projektu Open Data Lab uskutočnil Demo Day,prezentácia projektov študentov VŠ za účasti zástupcov samospráv a expertov z praxe. Študenti na ňom odprezentovali projekty vytvorené s pomocou nástrojov na vizualizáciu otvorených dát, kde definovali cieľ a cieľovú skupinu.

Všetky projekty z Demo Day postupne zverejníme na našom webe.

V predchádzajúcich dňoch sme zverejnil po prvej téme Zdravotníctvo projekty na tému Školstvo.

Nájdete tu tieto zaujímavé projekty:

 • Nachádzajú sa školy v blízkosti ulíc, kde býva veľa mladých ľudí? Kam sa v Banskej Bystrici presťahovať tak, aby ste mali blízko do školy? Dozviete sa z projektu Výhodné bývanie pre mladých
 • Všetky podstatné informácie o vysokých školách pre absolventov stredných škôl, ktorí si vyberajú vysokú školu sa dozviete sa z projektu Vysoké školy v Slovenskej republike: Príručka uchádzača absolventa strednej školy
 • Veľa užitočných informácií o vysokých školách, počte študentov a absolventov a najmä o ich nezamestnanosti sa dozviete sa z projektu Nezamestnanosť absolventov slovenských univerzít
 • Kde sú v Bratislave základné umelecké školy, ako sa vyvíja počet ich žiakov v závislosti od zriaďovateľa sa dozviete z projektu Open Data Bratislava
 • Aká je nezamestnanosť na základe dosiahnutého vzdelania počas posledných 12 rokov v Banskobystrickom kraji sa dozviete z projektu Nezamestnaní podľa vzdelania v Banskobystrickom kraji

Pozrite si študentské projekty: https://www.alvaria.sk/studentske-projekty/

4. Stretnutie pracovnej skupiny Pracovná skupina Open data a Dátovi kurátori + záznam

22.2.2022 o 13-15 hod. sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny Open data a Dátoví kurátori pri Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)

Program:

 • Strategická priorita NKIVS: Otvorené údaje (v.2022)
 • Akčný plán zlepšenia postavenie SR v medzinárodných rebríčkoch
 • Projekty s plánom publikovania Open data v rámci dopytovej výzvy Manažmentu údajov
 • Publikačné minimum štátnej správy​
 • Stav projektu Open data 2.0

Pozrite si záznam: https://www.youtube.com/watch?v=1EkzQI1srX8&ab_channel=D%C3%A1tov%C3%A1Kancel%C3%A1ria

5. EU Datathon 2022

Tohtoročný EU Datathon bude spustený 7. februára 2022. Opäť sa tak otvára možnosť pre nadšencov otvorených dát prísť so zaujímavými nápadmi, získať medzinárodnú publicitu a tiež ceny v hodnote 200 000 EUR.

Témy:

 • Európska zelená dohoda
 • Transparentnosť vo verejnom obstarávaní
 • Príležitosti vo verejnom obstarávaní EU pre mladých ľudí
 • Európa pripravená pre digitálny vek

Termín na zaslanie nápadov je 31. marec 2022.

Pozrite si viac informácií a webinár: https://op.europa.eu/en/web/eudatathon