Dáta sú, aplikácie ešte chýbajú

Z celkového počtu 140 slovenských miest zverejňuje v súčasnosti otvorené dáta len 11, a to Bratislava, Banská Bystrica, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Zastúpené sú aj okresné mestá, Hlohovec, Kežmarok, Levice,  Pezinok.  Otvorené dáta zverejňujú aj dva kraje – Prešovský a Nitriansky. Týmto mestám a dátam, ktoré zverejnili sme sa venovali v predchádzajúcom článku.

Hoci ide o relatívne nízky počet, už teraz je dostupných niekoľko desiatok datasetov – zmluvy, objednávky, faktúry, rozpočty, evidencia psov, demografia obyvateľstva, ktoré môžu byť využité pri vývoji aplikácií, štatistík, vizualizácií. Tým, že prevažná väčšina samospráv využíva rovnaký informačný systém, datasety sú zväčša dostupné aj približne rovnakej štrukrúre.

Napriek tomu, že sú zaujímavé datasety už voľne dostupné, na Slovensku máme stále veľmi málo vzniknutých aplikácií a riešení.

V ČR je aplikácií oveľa viac

Medzi počtom vzniknutých aplikácií v Českej republike a Slovenskej republike je zatiaľ veľký nepomer. U našich západných susedov sme zmapovali 83 aplikácií, ktoré sú postavené nad otvorenými dátami miest a obcí. Na Slovensku sme našli zatiaľ len 5.

Tento nepomer zobrazuje graf nižšie:

Viac si o českých mestách a obciach, dátach a aplikáciách viete prečítať v našom predchádzajúcom článku .

Aké aplikácie vznikli na Slovensku?

V súčasnosti evidujeme 5 open data aplikácií, ktoré vznikli nad samosprávnymi dátami a ich zoznam je nižšie. V tabuľke nájdete odkliky na aplikácie, ako aj na dataset, ktorý využíva.

Názov aplikácie Téma Odkaz na aplikáciu “Majiteľ” datasetu
Stromy v parku pri kaštieli v JB Životné prostredie Použitý dataset Jaslovské Bohunice
MHDPO app Doprava Použitý dataset Prešov
Úradná tabuľa 2.0 Zastupiteľstvo a úrad Použitý dataset Prešov
mesto.digital Zastupiteľstvo a úrad Použitý dataset Prešov
kampo.sk Vzdelávanie Použitý dataset Prešov

Viac sa spomínaným aplikáciám, ich funkcionalitám, problémom, ktoré riešia a benefitom, ktoré prinášajú budeme venovať v ďalším článkom.

Zapájanie komunity ako recept na vznik ďalších aplikácií

Aplikácií je stále málo. Prevažná väčšina aplikácií – MHDPO app, Úradná tabuľa 2.0, mesto.digital, kampo.sk, vznikla nad prešovskými samosprávnymi dátami.

Prešovské aplikácie vznikli na Šarišských hackathonoch, ktoré organizuje mesto samotné. Do dnešného dňa sa organizovali už dva ročníky, o ktorých si môžete prečítať viac informácií na tomto mieste. Ide o celodenné podujatie určené pre dobrovoľníkov z IT komunity. Cieľom je počas trvania hackathonu (zväčša dva dni) vytvoriť nad otvorenými dátami zmysluplné riešenie (aplikácia, vizualizácia, webová stránka a pod), ktoré pomáha riešiť “problém” identifikovaný samotným mestom. Na konci hackathonu tímu prezentujú svoju prácu, je vyhlásený víťazný tým, ktorý získava odmenu.

Práve zapájanie komunity do využívania zverejnených dát je správnym receptom na to, aby samosprávne dáta neležali ladom a reálne nad nimi vznikali aplikácie a iné riešenia. Zároveň, sa budujú medzi ľuďmi z mesta a komunity medziľudské vzťahy, ktoré môžu priaznivo vplývať na celkový ekosystém otvorených dát (sprostredkovanie spätnej väzby na dáta, pochopenie podmienok v ktorých samospráva funguje, nové podnety na zverejnenie dát, a pod.).

Držíme našim samosprávam palce.