Aplikácia je interaktívnou mapou dopravných nehôd v Brne za roky 2017 a 2018, ktorú vypracovala Kancelária námestníka primátora mesta pre Smart City. Na mape Brna (kde možno vybrať rôzne podkladové vrstvy) sú farebnými bodkami zobrazené všetky nehodové udalosti, ktoré sa za rok udiali. Rôzne farby určujú rôzne druhy nehôd – napríklad zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom má modrú farbu, zrážka s pevnou prekážkou bledozelenú, zrážka s chodcom žltú a iný druh nehody ružovú. Už letmý pohľad na mapu napovie, na ktorej križovatke sú časté zrážky s idúcim nekoľajovým vozidlom – podľa hustoty modrých bodiek. Znamená to, že ide o rizikovú križovatku, na ktorej si treba dávať obzvlášť pozor, ale je to aj informácia pre mesto, že možno na tejto križovatke niečo nie je v poriadku. 

Keď v aplikácii spustíme v dolnej lište časovú animáciu, začnú sa zobrazovať nehody v časovom slede po jednotlivých týždňoch. Časový prehľad je potrebný na to, aby boli odlíšené nehody, ktoré nastávajú pravidelne, od tých, ktoré sa udiali mimoriadne v jednom čase, napríklad spôsobené krátkodobou výlukou alebo počasím. Animáciu je možné pozastaviť a zasa spustiť a taktiež nastaviť rýchlosť prehrávania. 

Ďalšou funkciou aplikácie je filter, v ktorom možno nastaviť zobrazenie nehôd podľa rôznych kritérií. Medzi ne patrí deň v týždni, denná doba, druh nehody, zavinenie, prítomnosť alkoholu alebo drog, počasie a tak ďalej. Povedzme, že chceme zistiť, pri koľkých nehodách autobusov bola u vodiča zistená jazda pod vplyvom alkoholu. Vo filtri nastavíme ako druh vozidla autobus a parameter pod vplyvom alkoholu. Zobrazia sa dve žlté bodky, ale po rozkliknutí sa ukáže, že išlo o zrážky autobusov s chodcom na zastávkach MHD, ani obe nehody spôsobili chodci pod vplyvom alkoholu. Pokiaľ nás zaujíma konkrétna adresa, umožňuje aplikácia zobraziť všetky nehody v jej okolí (1 až 1000 metrov). 

Aplikácia ďalej umožňuje zobraziť  štatistiky nehôd podľa kategórie či dňa v týždni. Vďaka tomu vieme zistiť, že cez víkend je výrazne menej nehôd ako cez pracovný týždeň. Kým v nedeľu sa v roku 2018 v Brne stalo 209 nehôd, za pondelok je hodnota takmer dvojnásobná. Druhým najnehodovejším dňom je streda. Čo sa týka druhu nehody, skoro tretina patrí do kategórie zrážok so zaparkovaným či odstaveným vozidlom. O čosi menší podiel majú zrážky s idúcim nekoľajovým vozidlom a treťou najčastejšou kategóriou sú zrážky s pevnou prekážkou. Grafy sú vytvorené interaktívne, to znamená že pri vybratí poľa grafu sa zároveň na mape vysvietia relevantné nehody. 

Zdroj: Náhľad z aplikácie Dopravné nehody v Brne.

Interaktívnu mapu Dopravní nehody v Brne považujeme za aplikáciu užitočnú najmä pre vedenie mesta a dopravných inžinierov, ktorí môžu pomocou nej identifikovať problémové miesta, kde systematicky dochádza k nehodám, a pokúsiť sa ich odstrániť alebo aspoň upraviť. Aplikácia poslúži aj polícii, ktorá vďaka nej vie, kde treba zvýšiť ostražitosť a prijať opatrenia na zníženie rizika nehody. A v neposlednom rade aj samotní vodiči a ostatní účastníci cestnej premávky nepochybne ocenia informáciu, na ktorých miestach si majú dávať väčší pozor, alebo ktorým sa v krajnom prípade radšej úplne vyhnúť. 

Odkaz: http://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=86b43aee740641d99b841b8b1416ddd7 

Použité datasety (Polícia ČR):