Nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) zverejňuje už od roku 2011 rebríček otvorenosti samospráv, v ktorom hodnotí úroveň transparentnosti samosprávnych krajov a 100 miest.

Transparentnosť 100 najväčších miest a mestských častí Bratislavy a Košíc bola tento rok meraná s pomocou 135 indikátorov. Pri zostavovaní rebríčku vychádza TIS z vyše desiatich rôznych zdrojov od webových stránok krajov, cez dotazník zaslaný úradom, župné médiá, informácie z portálov ÚVO, EKS či z Registra partnerov verejného sektora až po otázky zasielané županom a hlavným kontrolórom z adries bežných občanov.

Sme veľmi radi, že tento rok bol premiérovo do rebríčka pridaný indikátor Úroveň zverejňovania datasetov, na ktorého zostavení sa podieľala Alvaria a naša Open Data Sieť. Indikátor má v hodnotení žúp aj miest váhu približne 2%.

V lete tohto roku bol zverejnený rebríček pre župy, v ktorom tiež nechýbali otvorné dáta.

Otvorené dáta vnímame ako súčasť transparentnosti samosprávy ale aj akéhokoľvek orgánu verejnej moci, ktorá sa nedá v 21. storočí prehliadať. V tomto sme našli zhodu aj s TIS, ktorá k zaradeniu nového indikátora do hodnotenia vydala blog, v ktorom vysvetľuje problematiku otvorených dát verejnosti, ich prínosy, problémy ale aj postavenie Slovenska v rámci krajín EÚ.

Projekt Otvorená samospráva počas svojej existencie dokázal, že je pre starostov a županov relevantný a že môže motivovať samosprávy k transparentnejšej správe vecí verejných. Rovnako dúfame, že tento rebríček pomôže formou pozitívnej motivácie zlepšiť stav zverejňovania otvorených dát v slovenských samosprávach.

Metodika hodnotenia

Metodika hodnotenia bola vytvorená v 2. polovici roka 2021 a začiatkom roka 2022. Metodiku sme konzultovali s členmi Open Data Siete, kam patria organizácie verejnej správy, neziskové organizácie, ale aj jednotlivci – analytici, programátori a konzultanti. Metodika bola navrhnutá tak, aby nebola komplikovaná a aby hodnotenie nebolo časovo náročné. S tým prichádzajú aj určité kompromisy. Jedným z nich je napríklad to, že sa nepozerá na to či datasety zverejňované samosprávou sú jej vlastné alebo prebraté od inej organizácie (napr. Štatistický úrad SR). Ďalej sa nehľadí na kvalitu zverejňovaných údajov, ale skôr na ich kvantitu a tématické zameranie (napr. či sú zverejňované datasety s vysokou pridanou hodnotou). V prvom kroku bolo naším cieľom najmä motivovať samosprávy (metodika je veľmi podobná pre kraje aj mestá) aby začali zverejňovať údaje. To vyplýva zo súčasného stavu, v ktorom väčšina samospráv otvorené dáta nezverejňuje. V budúcnosti bude metodika upravovaná a bude viac zameraná na kvalitu, použiteľnosť a dopad otvorených dát.

V porovnaní s metodikou pre vyššie územné celky boli niektoré indikátory vypustené vzhľadom na výrazne horšie finančné a ľudské kapacity hlavne menších miest. Tieto indikátory sú v zozname nižšie označené symbolom preškrtnutia.

Identifikovali sme tieto indikátory úrovne zverejňovania otvorených dát:

  • Existencia portálu otvorených dát
  • Počet zverejňovaných datasetov
  • Existencia georeferenčných otvorených dát
  • Existencia OpenAPI
  • Koľko aplikácií/vizualizácií existuje nad otvorenými dátami?
  • Zverejňuje samospráva aspoň 5 datasetov z publikačného minima?
  • Zverejňuje samospráva aspoň 1 dataset s vysokou pridanou hodnotou? – téma mobilita
  • Zverejňuje samospráva aspoň 1 dataset s vysokou pridanou hodnotou? – téma životné prostredie

Hodnotenie

Portál

Samostatný portál otvorených dát má 20 zo sledovaných samospráv. Čiastočne sme portál uznali 29 samosprávam, ktoré majú implementované najčastejšie riešenie začínajúce na egov (napr. egov.sered.sk). Toto riešenie umožňuje stiahnuť údaje vo formátoch xlsx, json, xml avšak len do 10 000 riadkov a neobsahuje uvedenie licencie. Samosprávy však majú možnosť zabezpečiť si od rovnakého dodávateľa modul špeciálne pre otvorené dáta. Samosprávy, ktorým sme uznali portál čiastočne dostali za všetky ostatné indikátory len polovičný počet bodov. Vranov nad Topľou ako jediný nemá vlastný portál ale používa portál data.gov.sk, čo sme tiež uznali.

Počet datasetov

Počet datasetov sme zisťovali spočítaním. Až 41 samospráv malo viac ako 10 datasetov, len 7 samospráv 6-10 datasetov a len 3 samosprávy 1-5 datasetov. Akonáhle už mestá majú portál otvorených dát, nie je pre nezásadný problém publikovať viac ako 10 datasetov. V prípade samospráv, kde portál neumožňoval stiahnuť dataset pre prekročenie počtu 10 000 riadkov, sme tento dataset neuznali. Počet datasetov nad 10 je hodnotený plným počtom bodov, nižší počet bodov je za 6-10 datasetov a ešte nižší za 1-5 datasetov. Mestá mali teda o niečo prijateľnejšie podmienky ako vyššie územné celky, ktoré na plný počet bodov potrebovali minimálne 21 datasetov.

Publikačné minimum

Publikačné minimum predstavuje zoznam datasetov vychádzajúci z právnych noriem, ktoré už dnes ukladajú mestám povinnosť zverejňovať informácie. Aspoň 5 datasetov z publikačného minima zverejňuje 18 samospráv. Z celkového počtu samospráv ktoré majú portál je to menej ako polovica.

Datasety s vysokou pridanou hodnotou

Ide o dôležité témy, ktoré definuje smernica Európskeho parlamentu a Rady o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora 2019/1024 (Open Data Directive). Ako relevantné pre samosprávu sme spomedzi tém vybrali dve témy – 1. mobilita a 2. pozorovania zeme a životné prostredie. Zároveň sú to témy, ktoré sú dôležité aj v kontexte boja s klimatickou zmenou.

V téme životné prostredie zverejňuje aspoň 1 dataset až 37 samospráv – vo veľkej väčšine ide o datasety týkajúce sa psov.

V téme mobilita je to len 6 samospráv, zverejňované sú napr. datasety počty prepravených a vozidiel MHD, diagnostika cestnej siete, cyklosčítače, cestovný poriadok MHD, údaje týkajúce sa parkovania.

Prehľad

Kompletný hodnotiaci dataset si môžete stiahnuť tu.

Pripravili sme prehľadnejšiu verziu datasetu vo forme dashboardu, kde si môžete interaktívne pozrieť a porovnať výsledky miest a mestských častí v jednotlivých indikátoroch. Môžete si taktiež vyfiltrovať samosprávy podľa získaného percentuálneho hodnotenia, existencie portálu otvorených dát a bodov získaných v hodnotení publikačného minima.

Záver

Z 100 miest a mestských častí je 14 lídrami v úrovni zverejňovania otvorených dát. Tieto samosprávy získali hodnotenie lepšie ako 66%. O niečo menšia je skupina nasledovníkov, ktorých je 11. Tieto samosprávy sa už aktívne venujú zverejňovaniu otvorených dát majú zvyčajne viac ako 10 datasetov. Získali však málo bodov v hodnotení publikačného minima alebo nemajú plnohodnotný portál otvorených dát. Samosprávy v tejto skupine získali hodnotenie lepšie ako 33%. Až 26 samospráv skončilo v kategórii adepti. Tieto samosprávy majú už vybudovaný základ, aby sa mohli otvoreným dátam venovať viac. Chýba im však väčšie množstvo datasetov alebo plnohodnotný portál otvorených dát. Ostatné samosprávy nezverejňujú otvorené dáta.

Lídri14 (14%)Banská Bystrica, Bratislava, Hlohovec, Humenné, Košice, Levice, Malacky, Nitra, Pezinok, Prešov, Skalica, Trnava, Žilina, Trenčín
Nasledovníci11 (11%) Kežmarok, Martin, Modra, Rožňava, Vranov nad Topľou, Poprad, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Holíč, Vráble, Bratislava – Devínska Nová Ves
Adepti26 (26%)Bánovce nad Bebravou, Bratislava – Rača, Brezno, Čadca, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Sereď, Stará Ľubovňa, Zvolen, Žiar nad Hronom, Komárno, Nová Dubnica, Púchov, Revúca, Senica, Trebišov, Moldava nad Bodvou, Partizánske, Prievidza, Ružomberok, Sečovce, Michalovce, Banská Štiavnica, Veľké Kapušany
49 (49%)Stupava, Bratislava-Staré Mesto, Bardejov, Fiľakovo, Galanta, Košice-Juh, Košice-Nad jazerom, Košice-Sídlisko KVP, Košice-Západ, Kolárovo, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Myjava, Nové Zámky, Piešťany, Sabinov, Snina, Spišská Nová Ves, Svidník, Topoľčany, Veľký Krtíš, Zlaté Moravce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava-Ružinov, Bratislava-Vrakuňa, Bytča, Detva, Dubnica nad Váhom, Handlová, Košice-Dargovských hrdinov, Košice-Sever, Košice-Sídlisko Ťahanovce, Košice-Staré Mesto, Krompachy, Nové Mesto nad Váhom, Senec, Smižany, Stará Turá, Stropkov, Šaľa, Šamorín, Štúrovo, Šurany, Tvrdošín, Veľký Meder