V rámci Workshopu #3 sme študentom predstavili otvorené dáta Štatistického úradu SR a prácu s nimi, otvorené georeferenčné údaje a prácu s otvorenými dátami mesta Prešov.

V septembri a októbri 2021 sa na 4 slovenských vysokých školách uskutočnili prvé workshopy projektu Open Data Lab.

Projekt Open Data Lab je koncipovaný ako inkubátor pre mladých ľudí (študentov) i pedagógov vysokých škôl, ktorí si prostredníctvom jednotlivých aktivít a služieb vybudujú a osvoja vedomosti a zručnosti v oblasti spracovávania a vizualizácie otvorených dát.

Na každej škole absolvujeme do konca roku 2021 spolu 3 workshopy, poskytneme študentom mentoring a konzultácie k ich projektom a začiatkom roku 2022 zorganizujeme spoločný “Demo Day”, kde odprezentujú svoje projekty expertom a zástupcom samospráv.

Workshop #3 bol zameraný na dokončenie projektov študentov a poskytnutie praktických informácií a návodov, ktoré môžu využiť pri tvorbe projektov ako aj budúcnosti.

V rámci workshopu sme študentom prezentovali aj relevantné postupy pre prácu s otvorenými dátami. Študentom sme predstavili otvorené dáta Štatistického úradu SR.

Štatistický úrad zverejňuje veľa informácií z rôznych oblastí, údaje sú aj na úrovni kraja, okresu a obcí. Štatistický úrad SR zverejňuje otvorené dáta pomocou 3 portálov:

Študentom sme ukazovali rady, ako pracovať s dátami z týchto portálov.

Prednášku si môžete pozrieť nižšie:


Martin Tuchyňa z Ministerstva životného prostredia SR predstavil študentom čo sú to georeferenčné (geo) dáta, na základe čoho a kde sú na Slovensku zverejňované.

Georeferenčné dáta odkazujú na konkrétnu polohu na mape alebo geografickú oblasť. Majú veľký výpovedný potenciál, široké možnosti použitia a je možné ich kombinovať aj s ďalšími dátami.

Prednášku si môžete pozrieť nižšie:


Prešov zverejňuje bežné aj georeferenčné datasety (obsahujú body ale aj plochy).

Datasety sú zverejňované vo formátoch JSON, XML, XML.NET. Spracovanie týchto údajov je trochu zložitejšie. XML súbor je možné načítať do PowerBI, kde v editore PowerQuery môžeme “rozbaliť” jednotlivé atribúty. Mierne zložitejšie je nastavenie správnych hlavičiek stĺpcov (postup je k dispozícii v študijných materiáloch).

Goereferenčné dáta vo dostupné vo formáte KML, ktorý je podobný súborom XML, ktoré sa dajú otvoriť v MS Excel. Súbor je potrebné filtrovať pomocou automatického filtra a následne do nového hárka skopírovať jednotlivé stĺpce. Výsledný súbor je možné uložiť vo formáte Excel, kde je ho možné spracovať v nástrojoch na vizualizáciu dát.

Prednášku si môžete pozrieť nižšie:


Taktiež si môžete stiahnuť aj študijný materiál k Workshopu #3.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.