V rámci Workshopu #3 sme študentom predstavili otvorené dáta Štatistického úradu SR a prácu s nimi ako aj otvorené georeferenčné údaje.

V septembri a októbri 2021 sa na 4 slovenských vysokých školách uskutočnili prvé workshopy projektu Open Data Lab.

Projekt Open Data Lab je koncipovaný ako inkubátor pre mladých ľudí (študentov) i pedagógov vysokých škôl, ktorí si prostredníctvom jednotlivých aktivít a služieb vybudujú a osvoja vedomosti a zručnosti v oblasti spracovávania a vizualizácie otvorených dát.

Na každej škole absolvujeme do konca roku 2021 spolu 3 workshopy, poskytneme študentom mentoring a konzultácie k ich projektom a začiatkom roku 2022 zorganizujeme spoločný “Demo Day”, kde odprezentujú svoje projekty expertom a zástupcom samospráv.

Workshop #3 bol zameraný na dokončenie projektov študentov a poskytnutie praktických informácií a návodov, ktoré môžu využiť pri tvorbe projektov ako aj budúcnosti.

V rámci workshopu sme študentom prezentovali aj relevantné postupy pre prácu s otvorenými dátami. Študentom sme predstavili otvorené dáta Štatistického úradu SR.

Štatistický úrad zverejňuje veľa informácií z rôznych oblastí, údaje sú aj na úrovni kraja, okresu a obcí. Štatistický úrad SR zverejňuje otvorené dáta pomocou 3 portálov:

Študentom sme ukazovali rady, ako pracovať s dátami z týchto portálov.

Prednášku si môžete pozrieť nižšie:


Martin Tuchyňa z Ministerstva životného prostredia SR predstavil študentom čo sú to georeferenčné (geo) dáta, na základe čoho a kde sú na Slovensku zverejňované.

Georeferenčné dáta odkazujú na konkrétnu polohu na mape alebo geografickú oblasť. Majú veľký výpovedný potenciál, široké možnosti použitia a je možné ich kombinovať aj s ďalšími dátami.

Prednášku si môžete pozrieť nižšie:


Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.