O projekte

Projekt Druhý pilier vznikol v roku 2014 s cieľom priniesť informácie zamerané na porovnávanie a analyzovanie fondov v druhom pilieri. Klasické médiá tému nepokrývali dostatočne, zameriavali sa skôr na politické dianie v súvislosti s druhým pilierom. 

Projekt vytvorili Filip Glasa z Finstatu, spolu s kolegom Jakubom Mažgutom pre denník SME, kde bol 6 rokov prevádzkovaný na doméne druhypilier.sme.sk. 

Od roku 2020 projekt prevádzkuje občianske združenie Alvaria, ktorá spolu s Finstatom realizuje projekty zamerané na otvorené dáta. 

Údaje, ktoré obsahuje sú získavané z otvorených dát Národnej banky Slovenska. Okrem iného ukazuje, ako sa dáta z verejných inštitúcií dajú využiť zmysluplne v prospech občana. 

Ako stránka funguje

Stránka obsahuje niekoľko podstránok: 
  • Hlavná stránka – prehľad fondov, zhodnotenie za posledných 12 mesiacov, majetok vo fondoch 
  • Moje fondy – porovnanie používateľom vybraných fondov
  • Akciové fondyvýnos akciových fondov za jednotlivé roky, majetok v nich 
  • Dlhopisové fondy – výnos dlhopisových fondov za jednotlivé roky, majetok v nich 
  • Zmiešané fondy – výnos zmiešaných fondov za jednotlivé roky, majetok v nich 
  • Indexové fondy výnos indexových fondov za jednotlivé roky, majetok v nich 
  • O projekte – návod a kontakt 

Na hlavnej stránke nájdete rýchly prehľad toho, ako vyzerajú dôchodkové fondy v druhom pilieri. Vidíte fondy rozdelené na skupiny (akciové, dlhopisové, zmiešané a indexové) a ich výnosy za posledných 12 mesiacov. 

 

Prehľad fondov na hlavnej stránke 

Okrem toho vidíte na spodnej časti hlavnej stránky aj rozloženie majetku vo fondoch. Z grafu je vidieť, že väčšina peňazí je v dlhopisových fondoch. 

Majetok v dôchodkových fondoch 

Porovnanie fondov podľa skupín – akciové, dlhopisové, zmiešané a indexové 

Keď si v menu kliknete na akciové fondy, zobrazí sa stránka v tabuľkou. Akciové fondy väčšinou prekonávajú rast inflácie, pričom v niektorých rokoch ich rast dosahuje desiatky alebo až stovky percent.Podobne ako akciové fondy si viete pozrieť aj dlhopisové, indexové či zmiešané fondy.

 

Akciové dôchodkové fondy 

Ďalší graf zobrazuje majetok v akciových fondoch rozdelený podľa správcovskej spoločnosti. 

Majetok v akciových dôchodkových fondoch 

Detail konkrétneho dôchodkového fondu

Vdetaile fondu vidíte veľmi podobnú tabuľku aj graf ako pri skupine fondov. Vdetaile však máte pre prehľadnosť len jeden fond ana porovnanie len infláciu, prípadne index MSCI World. Nižšie je zobrazený vývoj majetku fondu asúčasný majetok vo fonde (v tomto prípade viac ako 703 mil. EUR). 

Vývoj amajetok vakciovom dôchodkovom fonde Allianz Progres 

Moje fondy a porovnanie všetkých dôchodkových fondov spolu

Nakoniec sa pozrite na podstránku Moje fondy. Na nej vidíte v tabuľke všetky dôchodkové fondy naraz. Pomocou zakliknutia štvorčeka vľavo je možné vybrať fondy, ktoré chcete sledovať. Následne je možné výnos fondov zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca (typ fondu, ročný výnos od založenia, kumulovaný výnos od založenia alebo za posledných 12 mesiacov).

ber z fondov

V časti Moje fondy môžete okrem zoraďovania fondov podľa jednotlivých stĺpcov využiť aj funkciu výberu a porovnania dvoch alebo viacerých fondov naraz. Typicky si porovnáte dva fondy, v ktorých máte peniaze. Kliknete teda na výber napríklad akciového a dlhopisového fondu. Vygeneruje sa tabuľka a graf s týmito dvomi fondmi, v ktorých máte úspory. Cez cookies si zapamätáme tento váš výber a keď prídete nabudúce skontrolovať, ako sa darí vašim fondom, zobrazíme práve vami vybraté fondy. 

Dva vybrané fondy na podstránke Moje fondy