Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Vytvorili sme vizualizáciu dotácií 5 miest a 4 samosprávnych krajov

V spolupráci s členmi Open Data Siete sme vytvorili novú vizualizáciu dotácií samospráv. Zahrnuté sú tieto samosprávy:

  • Nitra
  • Banská Bystrica
  • Levice
  • Hlohovec
  • Prešov
  • Prešovský samosprávny kraj
  • Košický samosprávny kraj
  • Bratislavský samosprávny kraj
  • Banskobystrický samosprávny kraj

Vizualizácia obsahuje prehľad dotácií podľa rokov, oblastí, typu prijímateľa, mapu dotácií pre VÚC. Porovnávali sme štedrosť samospráv (pomer medzi žiadanými a pridelenými dotáciami) a počet rizík prijímateľov dotácií (dlhy, insolventnosť). Na koniec článku sme tiež pridali pár odporúčaní pre samosprávy, ktoré uľahčujú vizualizáciu a analýzu dát. Dáta dávame k dispozícii na stiahnutie v jednom CSV súbore.

Ak by ste mali nápad ako vizualizáciu vylepšiť alebo ste našli chybu dajte nám vedieť.

Prečítajte si článok:https://www.alvaria.sk/dotacie/
Pozrite si vizualizáciu: https://www.alvaria.sk/dotacie2

2. V Pardubiciach môžu vďaka stredoškolákom cestujúci vidieť on-line polohu vozidiel MHD

Pardubickí stredoškoláci študujúci programovanie vytvorili webovú aplikáciu, ktorá zobrazuje polohu spojov MHD a ďalšie informácie o spoji. Projekt vznikol v rámci súťaže, ktorú vyhlásila firma Foxconn.

Okrem toho študenti vytvorili v rámci súťaže portál a aplikáciu ParduGo pre správu a zverejňovanie prednášok a ďalších akcií. Vznikol web a aplikácia Serve.me pre rezerváciu miest v reštauráciách s možnosťou hodnotenia kvality služieb.

Ďalším projektom bol A Place Called Pardubice, výletný poradca s kvízom a tiež HomeworkToDo, systém pre správu domácich úloh.

Stránky na sledování online polohy MHD v Pardubicích. Foto: mhd.kacis.cz

Prečítajte si viac: https://zdopravy.cz/v-pardubicich-mohou-diky-stredoskolakum-videt-cestujici-polohu-vozidel-on-line-106059/
Pozrite si aplikáciu: https://mhd.kacis.eu/

3. Štatistický úrad SR podporil vznik nových analýz a otvoril Výskumné dátové centrum

Úlohou VDC je podporiť rozšírenie analýz v rôznych spoločenských oblastiach. Pre výskumníkov so schválenými žiadosťami sa na pracovisku sprístupnia anonymizované mikroúdaje, s ktorými možno pracovať len v špeciálnom režime. Osobitné pravidlá sú nastavené podobne ako v celej EÚ preto, aby nebolo možné identifikovať dáta od konkrétneho podniku či osoby a bola zachovaná anonymizácia individuálnych údajov a striktné pravidlá ochrany.

VDC disponuje výkonnými počítačmi, ktoré nemajú pripojenie na internet ani vnútornú sieť, taktiež nemajú funkčný USB port ani CD mechaniku. Žiadateľ, ktorý má záujem o skúmanie a analýzu mikrodát, musí dodržať osobitný postup pre sprístupnenie údajov. Výsledky skúmania a analýz nesmú obsahovať dôverné štatistické údaje, preto vždy podliehajú kontrole a odsúhlaseniu administrátora VDC.

Viac informácií:https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/services/V%C3%BDskumn%C3%A9%20d%C3%A1tov%C3%A9%20centrum/vyskumne%20datove%20centrum%20statistickeho%20uradu%20sr/