V rámci Workshopu #2 projektu Open Data Lab študentom predstavil Martin Tuchyňa z Ministerstva životného prostredia SR čo sú to georeferenčné (geo) dáta, na základe čoho a kde sú na Slovensku zverejňované.

V rámci Workshopu #2 projektu Open Data Lab študentom predstavil Martin Tuchyňa z Ministerstva životného prostredia SR čo sú to georeferenčné (geo) dáta, na základe čoho a kde sú na Slovensku zverejňované.

Goereferenčné dáta (GEO dáta) – používame ich každodenne, pri cesto do práce/školy, pri objednávaní obeda, pri hľadaní turistických trás

Sú to dáta s odkazom na konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť.

Silné stránky geodát:

 • silný vypovedací potenciál
 • široké možnosti využitia
 • prepojenie geodát a iných dát

Výzvy:

 • podpora špecifických aplikácií
 • trošku vyššia náročnosť spracovania
 • potreba poznania ich limitov
 • citlivosť údajov

Zverejňovanie geodát môže byť regulovné legislatívou alebo dobrovoľné.

Regulované zverejňovanie

 • INSPIRE (zákon č. 3/2010 Z.z. o Národnej infraštruktúre geopriestorových informácií)
 • eGovernment a Open Data (vyhláška 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy)
 • Doménovo špecifické požiadavky (zákon č. 215/1005 Z.z. o geodézii a kartografii, zákon č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách)

Dobrovoľné zverejňovanie

Waze, Google Maps, Here, Freemap.sk

INSPIRE

Sieťové služby umožňujú operácie s priestorovými údajmi.

Najčastejšie služby:

 • Zobrazovacie
 • Ukladacie

Portály a služby

Register priestorových informácií – poskytuje prístup k metadátam
Národný geoportál
Copernicus – družicové dáta
Základná mapa ZBGIS – časť údajov je stiahnuteľná, pripájanie zobrazovacích služieb
Data.gov.sk – obsahuje aj geodáta
Mapa regionálneho školstva
Prešovský samosprávny kraj
QGIS Plugin Slovensko a Česko
Freemap.sk – komunitný portál, obsahuje často veľmi aktuálne dáta