Jaroslav Otčenáš zo spoločnosti TT-IT, s.r.o., ktorú založilo mesto Trnava, hovorí o tom aké technické riešenie využíva mesto na zverejňovanie otvorených dát, aké sú jeho výhody, aké dáta sú už dostupné a aké plánujú zverejniť.

Mesto Trnava, ako desiatky ďalších väčších miest na Slovensku, vyžíva pri každodennom napĺňaní úloh mesta robustný informačný systém od spoločnosti CoraGeoÚradníci pracujú s týmto systémom v rámci rôznych agend – od registratúry, majetok, ekonomiku až po správu agendy mestskej polície. Najväčšou výhodou tohto systému je, že funguje v centrálnej databáze, čo znamená, že sú dáta ukladané iba raz a ostatné moduly čerpajú dáta z tejto unifikovanej databázy.  

Časť zo zhromažďovaných dát v informačných systémoch je zverejňovaná vo formáte otvorených dát. Dáta sa zverejňujú a aktualizujú automatizovane Mesto má vo svojom katalógu otvorených dát  zverejnené datasety v témach ako zmluvy, faktúry, objednávky, verejné obstarávania, prírastky a úbytky obyvateľstva, počet občanov podľa ulíc, veku, mena, dňa narodenia, ulice a adresy, volebné okrsky, Ukončené obchodné prevádzky a iné.

Súčasťou open data katalógu sú aj zaujímavejšie datasety ako diagnostika cestnej siete, georadar, lokálne poruchy vozidiel. Tieto dáta vznikli jednorázovo v roku 2019, nie sú automaticky aktualizované. Keďže ich Trnava považovala za natoľko zaujímavé, zverejnila ich v katalógu open data. Hoci sa mesto snažilo katalogizovať datasety aj na data.gov.sk, postupne od toho kroku upustila nakoľko ide o pomerne “kostrbatý” proces.  

Mesto vizualizuje dáta pre verejnosť aj na mestskom GIS portále. Dáta sú vizualizované v témach ako kataster nehnuteľností, psy v meste, doprava, diagnostika cestnej siete, bezbarérovosť, či záujmové objekty.  

TT – IT má niekoľko plánov do budúcna:  

  • Rozširovať ponuku otvorených dát, ako aj tém vizualizovaných v systéme GIS 
  • trnava je otvorená spätnej väzbe od obyvateľov – aké ďalšie dáta zverejniť, ako zmeniť technológie, návrhy na zlepšenie služby 
  • merať sťahovanosť datasetov z portálu aby bolo možné zlepšovať službu  

Trnava stále verí, že sa použiteľnosť jej otvorených dát časom zvýši. Pozrite si celé video a dozviete sa viac.