Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.

Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Výsledkom spolupráce Open Data Siete je vizualizácia očkovania podľa obcí a miest

Vďaka spolupráci v rámci Open Data Siete si verejnosť môže v prehľadnej vizualizácii pozrieť ako sa vyvíja zaočkovanosť vakcínami proti COVID-19 podľa miest a obcí. Iniciatíva vyšla priamo od Únie miest Slovenska, ktorá tiež pomohla so získaním údajov od Inštitútu zdravotných analýz na Ministerstve zdravotníctva SR. Následne boli údaje importované do existujúcej vizualizácie od Banskobystrického samosprávneho kraja.

Vizualizácia zobrazuje očkovanie podľa jednotlivých dávok (1., 2. dávka) na mape podľa obcí v intervaloch 10%. Používatelia majú možnosť vyfiltrovať si požadované okresy alebo kraje alebo si vyhľadať konkrétnu obec alebo mesto. Údaje sú takisto zobrazené vo forme tabuľky a posledný pohľad zobrazuje obce s najvyššou a najnižšou zaočkovanosťou.

Aj týmto spôsobom chceme prispieť k motivácii samospráv zvýšiť ochranu svojich obyvateľov pred nebezpečným vírusom.

Na základe štatistiky návštevnosti nášho webu a pokrytia v médiách si myslíme, že o vizualizáciu bol medzi verejnosťou mimoriadny záujem.

Pozrite si článok a vizualizáciu: https://www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta

2. Pozrite si zoznam dátových kurátorov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR zverejnilo na centrálnom portáli otvorených dát zoznam dátových kurátorov ústredných orgánov štátnej správy.

Dátoví kurátori sú dôležité kontaktné osoby okrem iného aj pre zverejňovanie otvorených dát. Pokiaľ by ste teda chceli napríklad požiadať orgán štátnej správy o zverejnenie datasetu, neváhajte sa obrátiť na kontaktnú osobu z tohto zoznamu.
Zoznam obsahuje okrem mena a priezviska aj e-mailový kontakt. Periodicita aktualizácie datasetu je udávaná ako nepravidelná.

Stiahnite si dataset(y): https://data.gov.sk/dataset/datovi-kuratori-uoss-2021-08-18

3. Digitálne záznamy o občanoch v Afganistane môžu byť použité Talibanom

Po rokoch úsilia o digitalizáciu databáz a zavedenie digitálnych identifikačných kariet a biometrických údajov pre účely volieb aktivisti varujú, že tieto technológie môžu byť použité na nájdenie a útoky na ohrozené skupiny obyvateľov.

Americká organizácia Human Rights First Group už publikovala návody v perštine ako vymazať digitálnu históriu, ktoré už využila pre účely aktivistov v Hong Kongu a taktiež vytvorila manuál s návodmi ako sa vyhnúť biometrickým senzorom. Tieto tipy zahŕňajú obídenie rozoznávanie tváre tým, že pohľad smeruje na zem, nosenie vecí, ktoré zamedzujú rozpoznaniu tváre, aplikovanie mnohých vrstiev makeupu, príručka však konštatuje že odtlačky prstov a skeny sietnice sú náročné na obídenie.

Viac informácií nájdete v článku: https://www.reuters.com/article/afghanistan-tech-conflict/afghans-scramble-to-delete-digital-history-evade-biometrics-idUSL8N2PO1FH

Aj tento súčasný príklad dokazuje, že získavanie a ukladanie osobných údajov je veľmi citlivá téma.

4. Prečítajte si článok o českej aplikácii Mapa dopravy v Plzni

Na našom webe sa snažíme prinášať príklady užitočných aplikácií, ktoré využívajú otvorené dáta.
Dáta zo sčítačov dopravy sú dáta, ktoré by mali byť dostupné vo forme otvorených dát. Tieto dáta sú mimoriadne užitočné pri určovaní úzkych hrdiel, času vzniku dopravných zápch a predpovedaní ich vzniku.

S týmito údajmi pracuje aj webová aplikácia Mapa dopravy v Plzni, ktorá zobrazuje počty vozidiel nameraných na 307 úsekoch mesta, na ktorých sú osadené detektory v podobe indukčných slučiek.

Aplikáciu Mapa dopravy v Plzni považujeme za prínosnú predovšetkým pre vodičov a pre vývojárov navigačných aplikácií. Časovo aktuálne dáta umožňujú navrhnúť trasu, ktorá sa vyhne najväčším dopravným zápcham, čo nemusí byť vždy vzdialenostne najkratšia trasa.

Viac informácií prinášame v článku.

Prečítajte si článok: https://www.alvaria.sk/mapa-dopravy-v-plzni/
Vyskúšajte si aplikáciu: https://dopravaplzen.innoconnect.net/