Pozrite si videozáznam prednášky Jána Gondoľa, programátora a experta na open data a Eriky Kusyovej, odborníčky v oblasti informatizácie územnej samosprávy.

V prednáške predstavujú Open Data Roadmapu – zoznam krokov, ktoré treba podniknúť aby sa naštartovalo zverejňovanie open data v meste a Publikačné minimum – minimálny zoznam dát, ktoré by mali byť dostupné ako open data

Ak sa chceme dostať z bodu, že samospráva nepublikuje žiadne otvorené dáta do bodu, kedy ich publikuje pravidelne a v dostatočnej kvalite, je potrebné vykonať niekoľko krokovTieto kroky sú zhrnuté v Open Data Roadmape  

“To, že sa nejaké dáta vypublikujú, to ešte neznamená, že sú tie dáta aj otvorené. Sú to “nejaké dáta”. Nato aby sme mohli povedať o nejakých dátach, že sú otvorené, tak je dôležitá technická a licenčná otvorenosť. Čiže, technické parametre a právnické parametre ”  hovorí Ján Gondoľ 

Ako príklad uvádza jeho osobnú skúsenosť, keď ešte pôsobil v Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a od Ministerstva Financií SR si vyžiadal zoznam prijímateľov 1% resp. 2% daní fyzických osôb. Zoznam mu bol sprístupnený len ako pdf. Keď si žiadal zoznam v strojovo spracovateľnom formáte, reakciou bol iracionálny strach zamestnancov, že bude zoznam subjektov meniť. Otváranie dát má teda pozitívny vplyv aj na chod samotných organizácií, keď sa mení pohľad na dáta.  

Zverejňovanie dát je potrebné odštartovať detailným dátovým auditom – aby sme presne vedeli, aké dáta, kým, v akej kvalite sú zhromažďované v organizáciách (informačné systémy, tabuľky, zošity. Následne je potrebné zadefinovať si tzv. Publikačný plán, ktorý predstavuje zoznam datasetov, ktoré budú zverejnené.  

Pri tvorbe výbere dát na zverejnenie je možné riadiť sa niekoľkými prístupmi: 

  • Zistiť dopyt verejnosti – Na úrovni štátu sa v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR vykonáva prieskum verejnosti po najžiadanejších datasetov (online dotazník). Takýto prieskum pomáha prioritizovať dáta na zverejnenie a tým rozumnejšie alokovať zdroje organizácie.  
  • Zverejniť dáta s vysokým potenciálom na opakované použitie – Na úrovni Európskej komisie sa pripravuje zoznam s vysokým potenciálom na použitie medzi ktorými sú napriMeteorologické dáta, dopravné dáta a pod.  
  • Zverejniť datasety podľa Open Data Publikačného minima 

Práve Open Data Publikačné minimum predstavuje zoznam právnych noriem, ktoré už dnes ukladajú mestám povinnosť zverejňovať informácie. Open Data publikačné minimum navrhuje, aby boli tieto informácie sprístupňované aj vo formáte otvorených dát.  Medzi nimi napr. Kontaktné informácie, Zoznam zmlúv, objednávok, faktúr, zoznam dotácií, zoznam všeobecne záväzných nariadení, Zoznam rokovaní zastupiteľstva, zoznam komisií, zoznam poslancov a pod.  

Podľa slov Eriky Kusyovej súčasný stav na lokálnej úrovni v oblasti zverejňovania je nateraz ďaleko od deklarovaných cieľov štátu v tejto oblasti. Povinností je veľa, ale len málo samospráv zverejňuje všetko, čo im zákon ukladá a vo formáte, v akom to zákon vyžaduje. Na druhej strane, práve open data publikačné minimum môže samosprávam pomôcť v tom, aké dáta má zverejniť strojovo spracovateľné a pod otvorenými licenciami a v akej štruktúre nezávisle od toho, akého má dodávateľa.  

Pozrite si celú prezentáciu Jána Gondoľa a Eriky Kusyovej, z ktorej sa dozviete viac o aktuálnom stave zverejňovania informácií na lokálnej úrovni a množstvo praktických rád ako posunúť zverejňovanie dát smerom vpred.