V závere 3. Workshopu sme študentom odprezentovali pomocou praktických ukážok zoznam (checklist) úprav, na ktoré by nemali zabudnúť, keď budú dokončovať svoju vizualizáciu nad otvorenými dátami.

Workshop #3 bol zameraný na dokončenie projektov študentov a poskytnutie praktických informácií a návodov, ktoré môžu využiť pri tvorbe svojich projektov ako aj v budúcnosti.

Študentom sme v závere workshopu odprezentovali pomocou praktických ukážok zoznam (checklist) úprav, na ktoré by nemali zabudnúť, keď budú dokončovať svoju vizualizáciu nad otvorenými dátami. Sú zhrnuté do 3 oblastí – prehľadnosť, interaktivita a spracovanie dát.

Prvky vizualizácie by mali byť usporiadané a prehľadné. Malo by byť jednoduché identifikovať, čo sa snaží autor povedať zvoleným typom grafu. Vhodné je používať vysvetľujúce texty. Taktiež je vhodné skontrolovať nadpisy grafov, ak máme  na stránke viac grafov tak nadpis stránky. Názvy osí by mali byť dobre pomenované. Je potrebné uviesť zdroj údajov (mnohé licencie to vyžadujú). Vhodné je uviesť kontakt na autora a meno autora.

Vizualizácia by mala byť interaktívna. Mala by využívať filtre. Do filtra je možné pridať aj hľadanie, ak je prvkov filtra veľa. Taktiež je vhodné do bubliny (tooltipu) umiestniť viac hodnôt, ktoré sa zobrazia ak na graf alebo mapu používateľ ukáže kurzorom myši.

Údaje by mali byť zoradené (od najväčšieho, podľa abecedy, atď.).

Je dôležité skontrolovať správnosť údajov (námatkovo). Pri údajoch je dôležité skontrolovať formátovanie (počet desatinných miest, oddeľovač tisícov, mena, nuly pri PSČ a IČO). Ak boli údaje čistené, je vhodné na to upozorniť.

Študijné materiály si môžete stiahnuť na tomto mieste.