Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Bol zverejnený štandard DCAT-AP-SK 2.0

DCAT-AP-SK 2.0 je určený nielen pre Národný katalóg (NKOD), ktorý bude prevádzkovaný na data.gov.sk, ale aj pre lokálne katalógy (LKOD), prostredníctvom ktorých budú môcť poskytovatelia otvorených údajov spristupniť ich metadáta na automatizované skatalogizovanie, tzv. harvestáciu, ktorú vykoná sám NKOD.

Poskytovateľ prevádzkujúci ISVS obsahujúci otvorené údaje môže buď poskytnúť službu, ktorá vráti zoznam otvorených dát ktoré sprístupňuje, alebo poskytne len súbor na webové prístupové miesto (DCAT Dokument), ktorý si NKOD načíta, alebo poskytne rovno SPARQL Endpoint. Pre podporu vytvorenia LKOD, alebo dotazovania NKOD pripravuje MIRRI bezplatné školenia:

Automatizovaná katalogizácia otvorených dát v NKOD
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=101822656

Dotazovanie metadát otvorených údajov cez SPARQL Endpoint
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=101822877

Pozrite si štandard: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/datova-kancelaria/dcat-ap-sk-2.0/blob/main/index.html
Diskusia na platforme S.D.: https://platforma.slovensko.digital/t/publikacny-profil-dcat-ap-sk/4570/1

2. MIRRI vypísalo novú výzvu na hackathony, prihlásiť sa môžu aj obce a VÚC

24.10.2022 vypísalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) novú výzvu v oblasti Digitálna ekonomika na poskytnutie maximálne 100 000 EUR (celková alokácia je 300 000 EUR) na zorganizovanie hackathonov.

Pre každého vybraného prijímateľa bude organizovaný jeden hackathon. Celkovo budú zorganizované tri hackathony v rokoch 2022 a 2023. Na jednom hackathone sa bude vždy riešiť len jedna téma s jedným prijímateľom.

Žiadateľ v žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti identifikuje problém, napr. zoblasti zefektívnenia procesov, zlepšenia kvality digitálnych služieb pre občanov, ktorý bude témou hackathonu a výsledkom hackathonu budú návrhy jeho riešenia s využitím digitálnych nástrojov .

Termín na prihlasovanie je do 9.12.2022.

Pozrite si výzvu: https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/zverejnenie-vyzvy-hackathony/

3. Alvaria v spolupráci s Transparency International Slovensko hodnotila mestské otvorené dáta

Začiatkom októbra bolo zverejnené hodnotenie transparentnosti 100 najväčších miest, ktoré Transparency International Slovensko vypracovalo už 6. raz.
Podobne ako pri župách v júni tohto roka bolo pilotne súčasťou rebríčka aj hodnotenie otvorených dát. Hodnotenie bolo oproti župám zjednodušené. Hodnotili sme existenciu portálu, počet zverejnených datasetov, zverejnenie datasetov publikačného minima a datasetov s vysokou hodnotou z oblasti mobilita a životné prostredie.
Najlepšie otvorené dáta na mestskej úrovni majú:
1.
Bratislava
Košice
Prešov
Trnava
2.
Banská Bystrica
Hlohovec
Humenné
Levice
Malacky
Nitra
Skalica
Žilina
3.
Pezinok

Celkovo približne polovica – 51 miest získalo v hodnotení body. Časť bodov sme sa rozhodli udeliť aj mestám, ktoré nemajú oficiálny portál otvorených dát, majú však centralizovaný portál ktorý umožňuje sťahovanie datasetov v strojovo spracovateľnej podobe, ktorý je možné pomerne jednoducho upraviť tak aby spĺňal všetky kritériá na portál otvorených dát.

Pozrite si hodnotenie: https://samosprava.transparency.sk/rankings/iM22100N1/SR-M/2022/iM22100N1,desc,1-100
Prečítajte si o hodnotení žúp: https://www.alvaria.sk/hodnotenie-zupnych-otvorenych-dat-aky-je-sucasny-stav/

4. Prognóza: Ako sa bude vyvíjať výstavba bytov v regióne Košíc?

CX inštitút, tím Dáta v Košiciach vydal štúdiu budúceho vývoja výstavby v Košiciach a jeho zázemí.

V štúdii sa dozviete okrem iného:

  • aké sú simulované počty dokončených bytov v rodinných a bytových domoch pre roky 2022 až 2050 na úrovni mestských častí a obcí, 
  • kde v meste a jeho bezprostrednom okolí a kedy sa byty a domy pravdepodobne postavia, 
  • že denná mobilita a v jej súvislosti napríklad efektivita konkrétneho dizajnu sietí verejnej dopravy je jednou z najdôležitejších otázok, ktoré mestá musia riešiť v súvislosti s prípravou na svoj budúci rozvoj. 

CX inštitút (Citizen Experience and Well-being) tvorí  výskumný a analytický tím, ktorý pomocou dát mapuje verejný priestor a služby mesta scieľom zvýšiť kvalitu života jeho občanov. Vznikol v rámci projektu Košice 2.0 ako súčasť neziskovej organizácie Creative Industry Košice.

Prečítajte si štúdiu:https://kosice2.sk/novinky/prognoza-ako-sa-bude-vyvijat-vystavba-bytov-v-regione-kosic/

5. Pozrite si videoprezentáciu zo stretnutia Open Data Siete o novom projekte Openstats.city

O novom projekte prišiel porozprávať jeho tvorca, Miroslav Babič (autor projektov Uvostat a Otvorená Bratislava).

Cieľom projektu Openstats.city je zbierať a vizualizovať finančné údaje samospráv na Slovensku a v zahraničí. Inšpirácia pochádza aj z portálu Otvorená Bratislava. Cieľom je tiež zjednodušiť vyhľadávanie, najmä pre mestá ktoré nemajú použiteľné vyhľadávanie na webe.
Dátové zdroje sú portály otvorených dát miest a obcí. Ďalšími zdrojmi sú Finstat.sk pre slovenské firmy a HitHorizons.com pre zahraničné firmy. Postupne budú spracované aj dáta na európskom dátovom portáli data.europa.eu, cieľom je dostať na portál aj zahraničné obce a mestá.
Z prezentácie sa dozviete aj na aké problémy narazil autor pri spracovaní údajov a aké odporúčania dáva samosprávam, ako lepšie zverejňovať dáta.

Pozrite si prezentáciu: https://www.alvaria.sk/aiovg_videos/novy-projekt-openstats-city-miroslav-babic/