Projekt Spoznaj otvorené dáta – Lukáš Jankovič

Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o projekte “Spoznaj otvorené dáta” pre stredné školy. Dozviete sa aký je obsah workshopov, aké sú zapojené školy a aké sú výstupy projektu.

Cieľom projektu je predstaviť študentom a pedagógom stredných škôl otvorené dáta ako užitočný zdroj dôveryhodných informácií a ukázať im spôsoby a nástroje s pomocou ktorých môžu s dátami pracovať Na každej strednej škole usporiadame 2 na seba nadväzujúce interaktívne workshopy. Do projektu...

Dopad otvorených dát – Lukáš Jankovič

Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o dopade otvorených dát a o metodike mapovania dopadu otvorených dát na vybrané oblasti SR, ktorá vzniká na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Úlohy z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2022-2024 Participatívnym spôsobom vypracovať návrh metodiky mapovania dopadu otvorených dát v SR na vybrané oblasti. Do: 6/2023 Zmapovať a vyhodnotiť kvalitatívne a kvantitatívne dáta vo vybraných oblastiach na základe vypracovanej metodiky a...

Hodnotenie samosprávnych otvorených dát – mestá a mestské časti – Lukáš Jankovič

Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o hodnotení mestských otvorených, ktoré vzniklo v rámci rebríčka Transparency International Slovensko – Otvorená samospráva. Dozviete sa aké je pozadie projektu, aké indikátory sú hodnotené a ako dopadli jednotlivé samosprávy – mestá a mestské časti.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 16.2.2023. Podrobný článok o hodnotení žúp (samosprávnych krajov) nájdete na tejto adrese. Hodnotenie úrovne otvorených dát realizujeme ako súčasť projektu Transparency International Slovensko Otvorená samospráva. V budúcnosti plánujeme rebríček...

Vizualizácia škôlok – Lukáš Jankovič

Pozrite si prezentáciu Lukáša Jankoviča o projekte vizualizácie údajov o škôlkach, ktorý vznikol vďaka spolupráci v Open Data Sieti. Dozviete sa čo je cieľom projektu, aké dáta využíva, aké pohľady na dáta obsahuje, zaujímavé zistania a mnoho ďalšieho.

Ako vznikla vizualizácia Všetky použité dáta vo vizualizácii nie sú striktne otvorené - nie sú na data.gov.sk a neobsahujú licenciu, nachádzajú sa na stránke CVTI (Centrum vedecko-technických informácií). Use case vznikol vďaka hlasovaniu z viacerých možností v rámci Open Data...

Nový projekt Openstats.city – Miroslav Babič

Pozrite si prezentáciu Miroslava Babiča (BlackRuby) o novom projekte, ktorý využíva otvorené samosprávne dáta. Dozviete sa čo je cieľom projektu, aké dáta využíva, aké boli problémy a výzvy pri spracovaní dát a mnoho ďalšieho.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 7.10.2022. Cieľom projektu Openstats.city je zbierať a vizualizovať finančné údaje samospráv na Slovensku a v zahraničí. Inšpirácia pochádza aj z portálu Otvorená Bratislava. Vizualizované údaje sú lepšie čitateľné. Cieľom...

Hodnotenie úrovne zverejňovania župných otvorených dát v rebríčku Otvorená samospráva – Lukáš Jankovič

Pozrite si prezentáciu o Hodnotení úrovne zverejňovania župných otvorených dát v rebríčku Otvorená samospráva. Dozviete sa čo je cieľom hodnotenia, ako hodnotenie vzniklo, ako boli udeľované body pri hodnotení samosprávnych krajov a aké vylepšenie by mohli pomôcť zlepšiť kvalitu hodnotenia.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 1.8.2022. Podrobný článok o hodnotení žúp (samosprávnych krajov) nájdete na tejto adrese. Hodnotenie úrovne otvorených dát realizujeme ako súčasť projektu Transparency International Slovensko Otvorená samospráva. V budúcnosti plánujeme rebríček...

Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát za rok 2022 – Lucia Lacika, Lukáš Jankovič a Martin Šechný

Pozrite si prezentáciu o Analýze zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát za rok 2022. Dozviete sa čo je cieľom analýzy, aké sú rozdiely oproti minulým rokom, dôležité zistenia a odporúčania z analýzy.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 1.8.2022. Analýza vyplýva z úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR a je vytváraná každoročne. Hodnotí datasety uverejnené na ústrednom štátnom portáli data.gov.sk (napriek tomu, že ministerstvá a ústredné orgány štátnej...

Národný projekt Otvorené dáta 2.0 – aktuálny stav – Miroslav Líška

Pozrite si prezentáciu Miroslava Líšku z Dátovej kancelárie MIRRI SR. Dozviete sa ako vníma súčasný stav otvorených dát na Slovensku a najväčšie problémy a ako ich pomáha riešiť nový centrálny portál otvorených dát, ktorý Dátový kancelária pripravuje.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 4.4.2022. Okrem centrálneho portálu otvorených dát (data.gov.sk) existuje aj portál opendata.gov.sk, kde sa nachádzajú metodické informácie o otvorených dátach. Akutálny stav Slovenska sa nachádza na posledných miestach rebríčka Open...

Open Data portál mesta Košice – Eva Singovszká a Matej Takács

Pozrite si prezentáciu Evy Singovszkej a Mateja Takácsa z mesta Košice o novom portáli mesta. Dozviete sa ako projekt vznikol, čím bol a je inšpirovaný, aké datasety nájdete na portáli, s akými problémami sa mesto stretlo a čo bude ďalej nasledovať.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 4.4.2022. Projekt nového portálu (platformy) otvorených je jedným z hlavných výstupov projektu Košice 2.0. Cieľom projektu je meranie kvality obyvateľov mesta a zvyšovanie kvality ponúkaných služieb a ich foriem....

Open Data Lab – 3. Workshop – dokončenie vizualizácie

V závere 3. Workshopu sme študentom odprezentovali pomocou praktických ukážok zoznam (checklist) úprav, na ktoré by nemali zabudnúť, keď budú dokončovať svoju vizualizáciu nad otvorenými dátami.

Workshop #3 bol zameraný na dokončenie projektov študentov a poskytnutie praktických informácií a návodov, ktoré môžu využiť pri tvorbe svojich projektov ako aj v budúcnosti. Študentom sme v závere workshopu odprezentovali pomocou praktických ukážok zoznam (checklist) úprav, na ktoré by...