Otvorte sa otvoreným dátam

Pozrite si príbeh z neznámeho mestečka, kde sa z primátora stal hrdina. Dozviete sa ako uchopiť zverejňovanie dát tak, aby nad nimi komunita vytvárala pridanú hodnotu.

Otvorené dáta ako motor inovácií

Otvorte sa otvoreným dátam a vytvorte priestor na vznik inovácií vo Vašom regióne. Pozrite si ako rozbehnúť zverejňovanie a aké aplikácie nad dátami vzniklo u nás a v zahraničí.

Využitie otvorených dát v praxi: Portál Otvorená Bratislava – Miroslav Babič

Pozrite si prednášku Miroslava Babiča, autora portálov Uvostat a Otvorená Bratislava, kde hovorí o tom ako portál Otvorená Bratislava funguje a nad akými dátami je postavený.

Prednáška bola súčasťou workshopov “Otvorené dáta v mestách a krajoch – Nitra”, ktoré realizovalo občianske združenie Alvaria online v mesiacoch február – marec 2021. Miroslav Babič je programátor a dátový špecialista. Pracuje v medzinárodnej korporácii, vo voľnom čase sa venuje...

Ako sme otvárali dáta v meste: Open Data Portál Bratislava – Pavol Škápik, Dominika Homolová

Pozrite si prednášku Pavla Škápika a Dominiky Homolovej z magistrátu Bratislava, ktorí hovoria o tom, ako spustili portál Open Data Bratislava.

Prednáška bola súčasťou workshopov "Otvorené dáta v mestách a krajoch - Nitra", ktoré realizovalo občianske združenie Alvaria online v mesiacoch február - marec 2021. Magistrát Bratislava spustil v septembri 2019 open data portál, ktorý slúži ako centrálne miesto pre obyvateľov,...

Prečo potrebujeme otvorené dáta a ako zvyšovať ich kvalitu: Príklady z praxe – Ján Suchal

Pozrite si prednášku Jana Suchala, programátora a experta na otvorené dáta a digitalizáciu verejnej správy, hovorí o tom, prečo potrebujeme otvorené dáta verejného sektora.

Prednáška bola súčasťou workshopov "Otvorené dáta v mestách a krajoch - Nitra", ktoré realizovalo občianske združenie Alvaria v mesiacoch február - marec 2021. Otvorené dáta sa v priestore Európskej únii riešia už približne 10 rokov – nehovoríme preto o žiadnej...

Načo sú mestám otvorené dáta? Príklady zaujímavých aplikácií – Iveta Ferčíková

Pozrite si video z prezentácie Ivety Ferčíkovej z občianskeho združenia Alvaria, ktorá hovorí o tom, prečo je zverejňovanie otvorených dát prínosné nielen pre verejnosť, ale aj samotné organizácie.

Prednáška bola súčasťou podujatia Mestá a Open Data v Prešove, ktoré organizovalo naše občianske združenie v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom v termíne 22. -23. septembra 2020.  Budovanie dátovej infraštruktúry je nemenej dôležité ako budovanie cestnej infraštruktúry. Dáta sú novou komoditou, ktorá vstupuje do vývoja inovatívnych služieb a...

Dáta, ktoré zmenili svet – Ján Gondoľ

Pozrite si videozáznam prednášky Jána Gondoľa, programátora a experta na otvorené dáta, ktorý hovorí o zdravotníckych problémoch z histórie, ktoré sa podarilo vyriešiť aj na základe analyzovania  dát. 

Prednáška bola súčasťou podujatia Mestá a Open Data v Košiciach, ktoré realizovalo naše občianske združenie v termíne 21.-22. septembra 2020.  Za jednu z prvých a najznámejších vizualizácii vôbec sa považuje nákres Johna Snowa, lekára pôsobiaceho vo Veľkej Británii v 19. Storoční, ktorý sa zapojil do boja proti...

Ako zverejniť otvorené dáta rýchlo a lacno: Zverejniť samosprávne dáta nie je zložité ani drahé – Peter Hanečák

Pozrite si video z prezentácie Petra Hanečáka, programátora a open data experta, ktorý hovorí o tom ako zverejniť open data rýchlo a lacno. 

Prednáška bola súčasťou podujatia Mestá a Open Data v Trenčíne, ktoré organizovalo naše občianske združenie v spolupráci s mestom Trenčín v termíne 9.-10. septembra 2020.  “Technológia zverejňovania dát je vlastne veľmi jednoduchá, veľmi priamočiara a veľmi lacná. Ale to čo sme vytesnili, je žiaľbohu, veľmi dôležité. Sú...

Ako uchopiť open data koncepčne – Milan Andrejkovič

Pozrite si video z prezentácie Milana Andrejkoviča, vedúceho Dátovej kancelárie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) a koordinátora dátových kurátorov v rezortoch. 

   Prednáška bola súčasťou online podujatia Open Data v mestách a krajoch - Banská Bystrica, ktoré sme organizovali v priebehu októbra a novembra 2020.   “Chceme naozaj aby sa Slovensko premenilo na dátový štát. . . Rozhodovanie na úrovni štátnej správy ale aj samosprávy, či už...