Xploria

Mapa kvality života
UK
illustreets
webová aplikácia
národné
Zobraziť viac

Covid-19 Vaccinations

COVID-19
Globálne
Jonathan Fishner Ori Riechman
webová aplikácia
globálne
Zobraziť viac

Covid controls

COVID-19
Globálne
Escape
webová aplikácia
globálne
Zobraziť viac

Planning alerts

Životné prostredie
Írsko
Pin Point Alerts Ltd
API webová aplikácia
samosprávne
Zobraziť viac

Gdaňsk v číslach

Transparentnosť
Poľsko
Mesto GDAŃSK
datasety na stiahnutie webová aplikácia
samosprávne
Zobraziť viac

Trend economy

Finančné štatistiky
Globálne
TrendEconomy Ltd
webová aplikácia
globálne
Zobraziť viac

Urban Data Platform

Urbanizmus
Európska únia
Európska Komisia
datasety na stiahnutie webová aplikácia
Zobraziť viac

MHD Prešov

Doprava
Slovenská republika
Nolimits s.r.o.
mobilná aplikácia webová aplikácia
samosprávne
Zobraziť viac

Flood alert

Životné prostredie
UK
Environment Agency Shoothill
webová aplikácia
národné
Zobraziť viac

Můžu dýchat?

Životné prostredie
Česká Republika
Nesehnutí
webová aplikácia
samosprávne
Zobraziť viac

Mapa kriminality

Bezpečnosť
Česká Republika
Otevřená společnost o.p.s.
API datasety na stiahnutie webová aplikácia
národné
Zobraziť viac

Trulia

Bývanie
USA
Zillow
API mobilná aplikácia webová aplikácia
národné
Zobraziť viac

Cityscale

Bývanie
Ukrajina
City Scale – IT komunita
API datasety na stiahnutie webová aplikácia
samosprávne
Zobraziť viac

Home4u

Mapa kvality života
Česká Republika
Tím Data Gardeners
PowerBI webová aplikácia
samosprávne
Zobraziť viac

Kampo.sk

Vzdelávanie
Slovenská republika
Marek Gogoľ
webová aplikácia
samosprávne
Zobraziť viac

Coursemach

Vzdelávanie
UK
Coursematch Ltd.
mobilná aplikácia
národné
Zobraziť viac

Operational Portal Refugee Situations

GEO/GIS
Globálne
UNHCR
API datasety na stiahnutie mobilná aplikácia webová aplikácia
globálne
Zobraziť viac

Blindsquare

Inklúzia
Globálne
BlindSquare.com
API mobilná aplikácia
globálne
Zobraziť viac

They work for you

Participácia
UK
mySociety
webová aplikácia
národné
Zobraziť viac

Oznamypresov.sk

Participácia
Slovenská republika
Star Process s.r.o.
webová aplikácia
samosprávne
Zobraziť viac