Kontakt

info@alvaria.sk

Aké dáta zverejniť počas koronakrízy

Pozrite si prednášku Lucie Laciky o tom, prečo je dobré zverejňovať otvorené dáta počas pandémie COVID-19. Skúste sa zamyslieť nad tým, ktoré otvorené dáta by počas krízovej situácie pomohli občanom vo Vašom regióne.

Skrátený obsah prednášky:

Lucia Lacika pracuje v Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý koordinuje aktivity Slovenska v Iniciatíve pre otvorené vládnutie, ktorej je SR členom.Táto iniciatíva zahŕňa viac než 70 krajín a venuje sa viacerým témam súvisiacim s participáciou.

Korona kríza je príležitosť k otváraniu dát – v čase krízy je to ešte dôležitejšie. Dôvodom je zvyšovanie dôvery, napríklad na základe toho, že občania vedia na základe akých dát sa robia rozhodnutia.

Dôležité je napr. v prípade koronakrízy zverejniť dáta o testovaní, ale aj o nemocničných zariadeniach (počet lekárov, sestier, vybavenie – respirátory, lieky, rukavice, ventilátory, voľné a obsadené lôžka), testovacie miesta, laboratória.

Takisto sú dôležité aj vedecko-výskumné dáta. Zverejňovať by sa mali nielen výsledky výskumov, ale aj postupy, vďaka ktorým sa vedci k výsledkom dopracovali. Aj zlyhané pokusy môžu viesť v budúcnosti k novým objavom. Už v súčasnosti mnohé inštitúcie zverejňujú vedecké dáta – výskumná databáza WHO, hub o koronavíruse, John Hopkins University. Jedným zo spôsobov zapojnia sa do výskumu je poskytnutie výpočtového výkonu – napríklad projekt Fold it – zapojenie do výskumu koronavírusu.

Dáta o verejnom obstarávaní

Vďaka zverejneniu týchto dát je možné dohľadať efektivitu obstarávaní, kto je užívateľom výhod apod. Toto znižuje priestor pre korupciu. Príkladom krajiny, ktorá systematicky zverejňuje údaje o zakázkach súvisiacich s korona krízou je Portugalsko.

Dáta o vplyve na bežný život

Taktiež je dôležité skúmanie vplyvu krízy na rôzne socioekonomické skupiny a ukazovatele. Napríklad Mexiko City spravilo špeciálnu vizualizáciu o tom, kde môžu hľadať pomoc obete domáceho násilia. Užitočné sú tiež dáta o zákaze cestovania, obmedzenie verejnej dopravy. V čase lockdownu je užitočný zoznam otvorených verejných služieb, zdravotníckych zariadení, lekární.

Iniciatíva pre otvorené vládnutie pripravila webinár k lockdownom a sprievodcu otvoreným vládnutím.