Kontakt

info@alvaria.sk

Prečo vizualizovať dáta

Mapa Johna Snowa (zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Snow-cholera-map-1.jpg)

V 1. lekcii Ján Gondoľ ukázal, ako vizualizácia dát pomáha vidieť informácie, ktoré boli predtým skryté. John Snow zakreslil na mapu polohu bydliska obetí cholery a zistil, že obete nie sú na mape na náhodných miestach, ale že ich počet stúpa s blízkosťou k Broad Street. Z tohto pozorovania vyvodil hypotézu, že dôvodom úmrtí je voda zo studne umiestnenej na tejto ulici, ktorá sa potvrdila.

Jedným z dôvodom prečo je vizualizácia dát dôležitá, je aj spôsob fungovania ľudského mozgu, ktorý popísal Daniel Kahneman vo svojej slávnej knihe Myslenie rýchle a pomalé. Opisuje v nej 2 systémy, ktoré riadia naše myslenie. Systém 1 je rýchly, intuitívny a emocionálny a Systém 2 je pomalší, cieľavedomejší a logickejší. Inými slovami ide o 2 systémy, ako môžeme vnímať svet okolo nás. Systém 1 nie je možné ovládať vôľou, skúma okolitý svet a okamžite vyvodzuje závery. Systém 2 je ovládaný vôľou, jeho zapnutie stojí isté úsilie ale je presnejší a výkonnejší. Údaje vo forme tabuľky nevie Systém 1 rýchlo pretaviť do záverov, preto je potrebné zapnúť Systém 2. Systém 1 vie naopak oveľa efektívnejšie pracovať s vizuálnymi informáciami, na ktoré je zvyknutý z bežného života. Vieme, ktorý rad pri pokladni je dlhší bez toho aby sme o tom museli uvažovať. Takisto vieme, že žltá je odlišná od zelenej bez toho, aby sme o tom museli uvažovať a zapínať tak Systém 2. Už ste niekedy videli vedľa seba tabuľku a graf s rovnakými údajmi, pričom ste intuitívne uprednostnili graf, lebo sa na neho akosi lepšie pozerá? Bingo, boli ste príliš pohodlný aby ste zapli svoj Systém 2 a tak ste použili Systém 1, ktorý pracuje najlepšie práve s vizuálnymi informáciami. Systém 1 má však aj nevýhody o ktorých je dobré vedieť. Práve pre jeho rýchlosť a intuitívnosť je náchylný pri vyvodzovaní záverov na vznik mylných záverov, preto musíme pri vizualizovaní dát dávať pozor, aby sme používateľa nezavádzali. Niektoré časté chyby, ktorých by sme sa mali vyvarovať nájdete v tomto článku.

Vizualizácia dát pomáha:

 • zorientovať sa v údajoch rýchlejšie,
 • rýchlejšie vyvodzovať závery,
 • vidieť závery, ktoré boli predtým skryté,
 • pritiahnuť pozornosť, popularizovať tému,
 • ľahšej zapamätateľnosti,
 • základná informácia je pochopiteľná bez ohľadu na jazyk.

Interaktívna vizualizácia sa líši od statickej práve v tom, že si používateľ vie nastaviť iné zobrazenie, napr. filtrovať údaje, vybrať si iný typ grafu a podobne. V prípade niekoľkých prepojených grafov a/alebo máp sa už bavíme o prehľade, po anglicky dashboard, respektíve aplikácii.

V prípade interaktívnej vizualizácie sú výhody ďalej znásobené tým, že:

 • rýchlejšie sa vieme dostať presne k dátam ktoré potrebujeme,
 • vieme vizualizáciu prispôsobiť podľa publika,
 • vieme na menšom priestore ponúknuť väčšie množstvo dát,
 • možnosť mať dáta stále aktuálne,
 • ďalšie možnosti (napr. možnosť stiahnuť dáta, zmeniť veľkosť písma).
Statický graf

Interaktívny graf

Príklad Prehľadu/Dashboardu nájdete na tejto adrese.

Ako môžu samosprávy využívať vizualizáciu dát

Mnohé samosprávy už využívajú vizualizáciu dát. Napríklad Banskobystrický samosprávny kraj pripravil prehľad o hlasovaní poslancov. Určite sa oplatí sa vizualizovať napr. dotácie, majetok mesta, rozpočet, pamiatky, školy, zdravotnícke zariadenia, atď. – zoznam je nekonečný. Ak chcete napríklad poukázať na problém, o ktorom by sa mala rozprúdiť verejná diskusia, nie je nič lepšie ako zverejniť k tomu vizualizáciu. Taktiež ak návštevníci na Vašej webovej stránke hľadajú nejakú konkrétnu problematiku, je pravdepodobné že ocenia vizualizáciu ktorá im pomôže jednoducho a rýchlo nájsť potrebné informácie.