Kontakt

info@alvaria.sk

Analýza možností zverejňovania otvorených údajov samospráv v súvislosti s ochranou osobných údajov

Slovo “GDPR” sa stalo strašiakom pre mnohé subjekty verejného, štátneho ale aj súkromného sektora kvôli vysokým sankciám za nezákonné spracovanie osobných údajov. Keďže na strane samospráv, ale aj na strane používateľov dát prevláda stále neistota ohľadom spracovávania osobných údajov v súlade s GDPR, rozhodli sme sa v spolupráci s  JUDr. Pavlom Nechalom, PhD.  vypracovať Analýzu možností zverejňovania otvorených údajov samospráv v súvislosti s ochranou osobných údajov

Prečítajte si Analýzu možností zverejňovania otvorených údajov samospráv v súvislosti s ochranou osobných údajov a dozviete sa:

  • Ako dosiahnuť súlad s požiadavkami nariadenia GDPR,
  • Právny základ pre často zverejňované datasety otvorených údajov samosprávami,
  • Príklady zverejňovaných datasetov otvorených údajov zo samosprávnej úrovne a ich zhodnotenie z pohľadu GDPR,
  • Zoznam služieb, ktoré zabezpečuje obec a zoznam agend obce, v ktorých má význam otvárať dáta,
  • Kroky, ktoré je potrebné v úrade vykonať pre dosiahnutie požiadaviek na ochranu osobných údajov,
  • Odporúčania na zákonne a inovatívne rozšírenie otvorených údajov,
  • a i.

Stiahnite si analýzu:

Máte otázky k analýze? Chcete sa dozvedieť viac? Alebo by ste nám radi sprostredkovali podnet z lokálnej úrovne? Ak áno, kontaktujte autora analýzy emailom na pavel.nechala@wise3.sk alebo naše občianske združenie na info@alvaria.sk .